10.03 R ile Machine Learning ve Verilerin Görselleştirilmesi

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
2 Gün
Katılım Ücreti:        10.300 ₺ + KDV

Risk yönetimi, kredi analitiği, veri madenciliği, aktüerya ve müşteri kampanya, pazar tahmini yapan çalışanlar

Verilerin modelleme öncesi hazırlık süreci, görselleştirilmeleri ve açıklayıcı değişken seçimi çeşitli örnek veri setleri üzerinde incelenmektedir. Regresyon, sınıflandırma ve kümeleme analizleri uygulamalı örneklerle anlatılmaktadır.

Katılımcıların R kullanarak verilerini analiz etmelerini, görselleştirmelerini, anlamlandırmalarını ve machine learning modellerini uygulayabilmelerini amaçlamaktadır.

Eğitim Programı

1. Veri Ön Hazırlık

2. Veri Görselleştirme ile Tanımlayıcı İstatistikler

3. Açıklayıcı Değişken Seçimi

4. Regresyon Analizi

5. Classification (Sınıflandırma) Analizi

6. Cluster (Kümeleme) Analizi

7. Genel Değerlendirmeler