Eğitimin Hedef Kitlesi

Şirketlerin iş ve bilgi teknolojileri bölümlerinde veri kalitesi uzmanları, veri mimarları, veri analistleri, veri bilimi mühendisleri, veri sorumluları, veri yönetişimi uzmanları veya kurumlarda veri ve verinin yönetimi ile ilgili süreçlerde rol alan tüm çalışanlar eğitime katılabilir.

Eğitimin Kapsamı

Eğitim kapsamında katılımcılara veri odaklı günümüz iş dünyasında kuruluşlar için giderek daha önemli hale gelen veri yönetişimine ilişkin temel kavramlar, strateji ve politikalar, organizasyon, rol ve sorumluluklar, standartlar, süreçler ve ölçüm metrikleri gibi uygulamalara yönelik yaklaşımlar ile veri yönetişiminin kurumlara nasıl katkı sağlayacağı ele alınmaktadır.

Eğitimin Amacı

Her geçen gün hızlanan dijitalleşme ile birlikte günümüzde kurumların en değerli varlıklarından biri sahip oldukları verilerdir. Veri odaklı kuruluşlar bu verilerin kaliteli, doğru, tutarlı ve güvenilir olmasını amaçlar. Bu amaç doğrultusunda temelde veri yönetişimi, kuruluşlarda verilerin etkin ve doğru yönetimine ilişkin etkin bir organizasyon ile strateji, politika ve standartlara sahip olmakla ilgilidir. Eğitimimizin temel amacı ise kaliteli, doğru, tutarlı ve güvenilir verilerin etkili bir şekilde kullanılmasıyla iş zekası, ileri analitik ve yapay zeka gibi araçları kullanarak tüm veri odaklı karar alma süreçlerinde doğru ve etkin kararlar alabilen bir veri odaklı kurum olabilmek için gereken temel veri yönetişimi yapısının kavramları ve bileşenleri hakkında katılımcılara bilgi sağlamaktır.

Eğitimin Seviyesi

Diğer

Eğitim Programı

Veri ve Veri Yönetişimi nedir ve neden önemlidir?

Veri Yönetişimi Ne Değildir ?

Veri Yönetişimi Temel Zorluklar Aslında Neden Gerekli ?

Veri Yönetişimi Temel Bileşenleri

Veri Yönetişiminde Kilit Adımlar

Veri Yönetişim Organizasyonu

Veri Yönetişimi Organizasyonu Temel Bileşenlerinden Veri Kümesi

Veri Yönetişiminde Metaveri Yönetimi

Veri Yönetişim Süreçleri

Veri Yönetişim Ölçüm Metrikleri

Güvenilir Yapay Zeka İçin Veri ve Yapay Zeka Yönetişimi