10.100 Python ile Veri Analizine Giriş

En Yakın Eğitim Tarihi

3 Gün
Katılım Ücreti:        000 ₺ + KDV

Risk yönetimi, kredi analitiği, veri madenciliği, aktüeryave müşteri kampanya, pazar tahmini yapan çalışanlar

Eğitim programımız ikiana bölümdenoluşmaktadır: - İlk bölümde Python programlama dilinin genel özellikleri, veri tipleri ve yapıları, dış kaynaklarla veri alışverişi vePython ile fonksiyonel programlama uygulamalı örneklerle anlatılacaktır. -İkinci kısımda Python’dakien önemli iki veri analiz paketi olan Numpyve Pandasile uygulamalı veri analizi banka örnek olayları ile anlatılacaktır.

Eğitim, katılımcıların Python programlama dilini uzmanı oldukları alanlarda etkin biçimde kullanmalarını amaçlamaktadır.

Eğitim Programı

• Python’a Giriş

• Veri Tipleri ve Değişkenler

• Veri Yapıları

• Temel İfadeler

  • Kontrol Yapıları
  • Döngüler
  • Fonksiyonlar

• Dosyalar ile Çalışmak

• Modüller ve Paketler

• Numpy

• Pandas

  • Seriler ile Analizler
  • DataFrameile Analizler

• Genel Değerlendirmeler