Güray Kurşunoğlu

Deneyim

  • 2008 Yılında KPMG Türkiye’de YMM olarak göreve başlamış ve halen bu görevini sürdürmektedir.
  • Güray Kurşunoğlu, 2000 Yılında Arthur Andersen İstanbul Ofisi vergi bölümünde denetim asistanı olarak göreve başlamış, 2002-2012 yılları arasında Ernst&Young İzmir ofisinde Senior, Manager ve Senior Manager görevlerinde bulunmuştur. Aralık 2012 döneminde KPMG Türkiye bünyesine katılan Güray Kurşunoğlu, halen Yeminli Mali Müşavir olarak KPMG İzmir Ofisi Vergi Bölümü Direktörü görevini sürdürmektedir.
  • Yurtiçi ve yurtdışında muhtelif kurum içi eğitimlere eğitici olarak iştirak etmiştir.
  • Başta Vergi Dünyası, Transport, Dayanışma dergilerinde olmak üzere çok sayıda makalesi yayınlanmıştır. 
  • Geniş sektör tecrübesi üretim, ticaret, hizmet ve limancılık sektörlerini içermektedir.
  • Uzman olduğu alanlar: Vergi Mevzuatı, • Finansal Muhasebe ve Vergi Denetimi, • Finansal Tablo Analizleri, • Şirket Tasfiye, Devir ve Birleşmeleri, • Maliyet Muhasebesi ve Uygulamaları, • Serbest Bölge Mevzuatı konuları

Eğitim, Lisans & Sertifikaları

  • Yüksek Lisans: İzmir Ekonomi Üniversitesi, Executive MBA, 2011 (Yüksek Lisans Programları 1.liği) 
  • Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi, İngilizce İşletme, 2000 (Bölüm 2.liği) 
  • Yeminli Mali Müşavir (YMM) unvanına sahiptir.
  • KGK Bağımsız Denetim, SPK Bağımsız Denetim, SPK İleri Düzey, SPK Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisanslarına sahiptir.