3.02 Temel Düzey Vergi Uygulamaları

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        4.500 ₺ + KDV

Şirketlerin Mali İşler ve Finans bölümlerinde görevli personel, CFO’lar, vergi ve denetim uzmanları

Temel Düzey Vergi Uygulamaları eğitimimizde; Vergi Usul Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında, vergi beyannameleri ve mevzuatta değişen güncel vergi uygulamaları ve pratikte gerçekleşen uygulamalar hakkında detaylı bilgi aktarımında bulunmayı hedefliyoruz.

Eğitimimizin amacı, katılımcılarımızı, Vergi mevzuatının temel kavramları ve özellikli konular hakkında bilgilendirmektir.

Eğitim Programı
 • Mevzuatta Gerçekleşen / Yürürlüğe Giren Güncel Uygulamalar
 • Vergi Usul Kanunu Uygulamaları ve Vergi Konuları
 • Tam Mükellefiyet, Dar Mükellefiyet
 • Vergi Sorumluluğu ve Müteselsil Sorumluluk Uygulamaları
 • Vergiyi Doğuran Olay
 • Vergi Beyannameleri
 • Tarh Çeşitleri ve Zaman Aşımı Kavramı
 • Defter Tutma, Defter ve Belge Düzeni, Kayıt Nizamı ve Bildirimler
 • Tevsik Edici Belgeler
 • Değerleme Ölçüleri
 • Vergi Cezaları
 • Kurumlar Vergisi Uygulamaları
 • Kurum Kazancının Tespiti
 • İndirilecek / İndirilemeyecek Giderler
 • Kurumlar Vergisi İstisnaları ve İndirimler
 • Şüpheli, Değersiz, Vazgeçilen Alacaklar
 • Bağış ve Yardımlar İle Sponsorluk Harcamaları
 • Örnek Kurumlar Vergisi Hesaplamaları