3.08 7440 Sayılı Kanun Kapsamında Vergi Affı

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
0.5 Gün
Katılım Ücreti:        1.450 ₺ + KDV

Muhasebe, vergi, finans ve mali işler yönetici ve çalışanları

“Vergi affı” ve “vergi yapılandırması” olarak bilinen “7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”

Eğitimimizin amacı, hangi vergilerin yapılandırmaya tabi olduğunu aktarmak, Kanun hükümlerinden fayda sağlamak için hangi yolların izlenmesi gerektiğini açıklamak ve katılımcılara vergi affından faydalanmanın gerekip gerekmediği konusunda fayda-maliyet analizi yaptırıp karar vermelerini sağlamaktır.

Eğitim Programı

• Kesinleşmiş alacaklar

• Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar

• İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler

• Matrah ve vergi artırımı

• İşletme kayıtlarının düzeltilmesi