6.11. Bağımsız Mali Durum Tespit Raporlarının Hazırlanış ve Yorumlama Esasları

En Yakın Eğitim Tarihi
20 Aralık İstanbul

1 Gün
Katılım Ücreti:        1.100 ₺ + KDV

x

Bağımsız Mali Durum Tespit Raporlarının önemi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32. Maddesi doğrultusunda düzenlenen ve BDDK’nın 09.10.2019 tarihli onayıyla yürürlük kazanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması kapsamında bir kat daha arttı. Eğitimimizde, bu raporun hazırlanış esaslarını, hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken önemli konuları ve içeriğini gözden geçiriyoruz.

Eğitimimizin amacı katılımcı banka çalışanlarına Bağımsız Mali Durum Tespit Raporlarında yer alan ve şirket finansallarının doğru analiz edilebilmesi için kullanılabilecek temel bileşenleri tanımlanmak ve bu bileşenlerin nasıl analiz edilmesi gerektiğini aktarmaktır.

Eğitim Programı

Türk şirketlerinin finansal raporlama konusunda yaşadığı sıkıntılar ve bu sıkıntıların bankalar ile paylaşılan finansallara yansımaları Mali Durum Tespit Raporu nedir, ne değildir Mali Durum Tespit Raporunda yer alması gereken temel analizler Mali durum tespit raporlarının yorumlanması Mali durum tespit raporunu destekleyici teknik raporlar