2.2 Bankalara Özel Kurumlar Vergisi

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        4.500 ₺ + KDV

Bankaların vergi işlemlerinden sorumlu yönetici ve çalışanları

Günümüz iş ortamında, finansal hizmetler sektörü benzeri görülmemiş değişiklik baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. Yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim ilkelerindeki önemli gelişmeler, değişen müşteri talepleri ile teknolojik gelişmeler finansal hizmetler sektöründeki işletmeler üzerinde çok büyük etkiler yapmaktadır.

Özellikle, Bankaların efektif vergi yükü hesaplamalarında Kurumlar Vergisinin büyük payı bulunmaktadır. Kurumlar Vergisi hesaplamalarında ilave ve indirim olarak dikkate alınacak kalemlerin doğru olması vergi hesaplamasının da doğru yapıldığı anlamına gelmektedir.

Bu nedenle, Bankaların Kurumlar Vergisi hesaplamasında dikkate alınacak her bir kalemin vergi etkisinin hesaplamaya katılması doğru bir vergi hesabının ortaya çıkması açısından önem arz etmektedir.

Eğitimimizin amacı, Bankaların vergi bölümlerinde çalışanların Kurumlar Vergisi uygulamasında karşılaştığı sorunların çözümünde destek olmak, yapılan son değişiklikler hakkında bilgilerini tazelemek ve teori yanında uygulama örnekleriyle bilgilerini pekiştirmektir.

Eğitim Programı

Kurumlar Vergisi Kanunu
• Kurumlar Vergisi mükellefleri
• Mükellefiyet şekilleri
• Ticari kar – mali kar
• Kurum kazancından indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler
• İstisnalar
• Diğer indirimler
• Sponsorluk
• Bağış ve yardımlar
• Kontrol edilen yabancı kurum
• Transfer Fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı
• Pasif kalemlere ait enflasyon düzeltme farkları
Uygulama
• Örnek Kurumlar Vergisi ve hesaplaması
• Bankalara özel karşılaştırmalı Kurumlar Vergisi hesaplama örnekleri
Ertelenmiş Vergi Borç ve Alacakları
• Vergilendirilebilir geçici farklar
• İndirilebilir geçici farklar
• Kullanılmamış mali zararlar ve vergi avantajları
Dönem Vergisinin ve Ertelenmiş Verginin Muhasebeleştirilmesi