2.100 Sigortacılık Sektörü ve TMS/TFRS Uygulamaları

En Yakın Eğitim Tarihi

2 Gün
Katılım Ücreti:        1.650 ₺ + KDV

Sigorta sektöründe TFRS kapsamında bütçe ve raporlama yapan bölüm yöneticileri ve çalışanları

Eğitimimiz sigorta sektörü finansal tabloları ile TMS/TFRS finansal tabloları arasında bir karşılaştırma yaparken aynı zamanda sigortacılık faaliyeti açısından bu farklılıkların finansal tablolara olası etkilerini de içermektedir.

Eğitimimizin amacı katılımcılarımıza sigortacılık sektöründe muhasebe ve TMS/TFRS (UMS/UFRS) raporlaması açısından göz önünde bulundurmaları gereken hususları, risk ve fırsat alanlarını aktarmak, uluslararası finansal raporlama uygulamalarının olası etkileri ve bunların getireceği yüklerin planlanması bakımından gerekli bakış açısını ve araçları sunmaktır.

Eğitim Programı

UMS 1 Finansal Tabloların Sunumu
UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar
UMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar
UMS 12 Gelir Vergileri
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar
UMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar
UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları
UMS 27 Bireysel Finansal Tablolar
UMS 34 Ara Dönem Finansal Raporlama
UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar 
UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
UFRS 8 Faaliyet Bölümleri
UFRS 9 Finansal Araçlar
UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat