6.04 Satış ve Pazarlama Alanında Çalışanlar İçin Mali Analiz

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
2 Gün
Katılım Ücreti:        9.900 ₺ + KDV

Satış sorumluları, bölge satış yöneticileri ve ürün yöneticileri

Bu eğitim satış ve pazarlama alanında çalışanlar - özellikle satışçılar, bölge satış yöneticileri ve ürün yöneticileri – finansal analiz tekniklerini kendi alanlarında kullanarak yaptıkları işleri katkılarını artırmayı hedeflemektedir.

Eğitimin ilk gününde katılımcılar temel finansal tablo kalemleri ile bu kalemlerden yola çıkılarak oluşturulmuş olan mali analiz tekniklerini göreceklerdir. Gördükleri bu mali analiz teknikleriyle müşterilerin finansal durumlarını tahsilat riski anlamında analiz etme imkanına kavuşacaklardır. Ayrıca burada kullandıkları teknikleri müşterileriyle yapmış oldukları müzakereleri etkinleştirmek için de kullanabileceklerdir.  

Eğitimin ikinci gününde katılımcılar ürün maliyetlerinin sınıflandırılmasını, bu maliyet sınıflandırılmasına göre finansal açıdan ürün fiyatlarının belirlenmesinin nasıl yapılması gerektiği, ürün karlılığı konuları üzerinde duracaklardır. Burada başabaş analizi, hedeflenen karlılığa göre nasıl önlem alınması gerektiği konularına baktıktan sonra ürün portföylerine ürün eklenmesi ve çıkarılması kararlarının finansal açıdan nasıl alınması gerektiği görülecektir. Ayrıca finansal matematik anlayışıyla vadeli satış fiyatının veya peşin satış fiyatının nasıl tespit edilmesi gerektiği de gösterilecektir.

Eğitim Programı

Bilançonun Esasları

 • Aktif kalemler
 • Pasif kalemler
 • Özkaynak neyi ifade eder?
Gelir Tablosu
 • Faaliyet karı
 • Gayrisafi kar
 • Net kar
 • Faaliyet dışı gelir ve giderler
Temel Düzey Mali Tablo Analizi
 • Likidite rasyoları
 • Karlılık rasyoları
 • Devir hızı rasyoları
Fiyatlamaya Kaynak Teşkil Eden Maliyetler
 • Fiyatlamaya Kaynak Teşkil Eden Maliyetler
 • Hangi Maliyetler Dikkate Alınmalı
 • Sabit Maliyetler – Değişken Maliyetler
 • Doğrudan Maliyetler – Dolaylı Maliyetler
Fiyatlamada Başabaş Noktası ve Faaliyet Kaldıracı Analizi
Portföydeki Diğer Ürünlerin Fiyatlamaya Etkisi ve Ürün Portföyünün Finansal Açıdan Yönetilmesi 
 • Tamamlayıcı Ürünlerin Fiyatı
 • Alternatif Ürünlerin Fiyatı
Finansman Maliyetlerinin Fiyatlama Üzerindeki Etkisi
 • Vade Farkı
 • İskontolama