6.100 Finansal Piyasalar, Şirketlerde Hazine Yönetimi ve Türev Ürünlerin Kullanımı

En Yakın Eğitim Tarihi

2 Gün
Katılım Ücreti:        1.850 ₺ + KDV

Başta Finansman ve Hazine bölümlerinde çalışanlar, ve konuya ilgi duyan herkes

Eğitim programımızda, finansal piyasaların işleyişi ve bu piyasalarda işlem gören finansal ürünlerin genel olarak tanıtımına yer verilerek kur riski, likidite riski ve faiz oranı riski gibi konular ve bu tür risklerin hangi türev ürünlerle yönetilebileceği üzerinde durulacaktır.

Ayrıca finansal piyasa türleri (tezgah üstü - organize, birincil ve ikincil piyasalar) her bir ürün için ayrı ayrı açıklanacaktır.

Eğitimimizin amacı katılımcıların finansal piyasalar ve bu piyasalarda yer alan ürünler hakkında bilgilendirilmeleri ve finansal piyasalarda meydana gelen gelişmeleri yorumlama yetkinliğinin kazandırılmasıdır.

Eğitim Programı

Spot Döviz Piyasası İşlemleri

 • Döviz işlemleri
 • T.C.M.B. döviz piyasası sepet kur ve kur politikası
 • Çapraz döviz kurları hesabı
 • Döviz pozisyonu ve bundan dolayı taşınan riskler

Spot Para Piyasası İşlemleri ve Krediler

 • Faiz oranları Para piyasası ile ilgili temel kavramlar
 • T.C.M.B. Interbank para piyasası işlemleri, para politikası araçları ve kredi fiyatlamasına etkisi
 • Bankalar arası para piyasası işlemleri ve kredi fiyatlamasına etkisi
 • LIBOR – TRLIBOR göstergeleri ve kredi fiyatlamasına etkileri
 • Kullanılan nakit kredi türleri (spot, rotatif, annüiteli, faktoring işlemleri, leasing, forfaiting, vbg.)
 • Kredi türlerine göre kullanım maliyetlerinin hesaplanması

Kur ve Faiz Riskine Karşı Korunma Yöntemleri Olarak Temel Türev Ürünlerin Kullanımı

 • Genel olarak türev ürünler ve tanımları
 • Döviz forward işlemleri
 • Nakit akımlarının yönetimi ve faiz oranı riskini yönetmede ileri valörlü faiz oranı anlaşmaları (FRAs)
 • Faiz ve döviz swapları
 • Temel (vanilya) opsiyonlar
 • Avrupa tipi ve Amerikan tipi opsiyonlar
 • Opsiyonlarda kullanım fiyatı ve opsiyon primi