2.10 Banka ve Finans Kurumlarında Önemli Vergi Kalemleri ve İlgili Vergi Mevzuatı

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
0,5 Gün
Katılım Ücreti:        3.000 ₺ + KDV

Başta banka, sigorta ve diğer finans kurumlarındaki vergi ve finans bölüm çalışanları, yöneticileri ve ilgilenen herkes

Banka ve finans kurumlarının, kurumlar vergisi hesaplarında yer alan önemli vergi kalemlerinin neler olduğu, sektör uygulamalarındaki karşılaştırmaları, konuya ilişkin İdare’nin olası eleştirileri ve mevzuattaki dayanakları hakkında bilgi verilerek birçok konuda katılımcıların interaktif ortamda bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu eğitimin amacı, bu eğitim ile katılımcıların finans alanındaki ileri düzeyde vergi mevzuatı ve konuları hakkında detaylı bilgi aktarımı yanında, güncel örnekler çözülerek uygulamada karşılaşılabilecek uygulamaların çözümünde yetkinlik sağlanması amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı

• Ticari Kardan Mali Kara Geçiş Nasıl Sağlanır? Ertelenmiş Vergi Ve Vergi Karşılıklarının Durumu

• Banka Ve Finans Şirketlerine Ait Özellikli Vergi Kalemlerinin İncelenmesi

• Finans Şirketlerinin Denetimlerinde Karşılaşılan Önemli İstisna Ve İndirim Kalemleri, Mevzuattaki Yerleri Ve Olası Kontrol Mekanizmaları

• Bir denetimde Banka ve Finans Şirketlerinin Dikkat Etmesi Gereken KKEG Kalemleri Nelerdir?

• Değerleme Ölçülerinin İncelenmesi ( Menkul Kıymet Portföyünün Değerleme Esasları)

• Tabi Olunan Regülasyon Ve Vergi Usul Kanunu Arasındaki Temel Farklılıkların Tespiti

• Geçici Vergi & Kurumlar Vergisi Hesaplarında Özellik Arz Eden Diğer Hususlar

• Örnek Kurumlar Vergisi Hesaplamasının Yapılması

• Kısaca Son Dönemde Mevzuatta Gerçekleşen / Yürürlüğe Giren Güncel Uygulamalar