2.11 Bankalarda Önemli Vergi Kalemleri ve İlgili Vergi Mevzuatı

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
0,5 Gün
Katılım Ücreti:        3.800 ₺ + KDV

Bankaların vergi ve finans bölüm çalışanları, yöneticileri ve ilgilenen herkes

Bankaların, kurumlar vergisi hesaplarında yer alan önemli vergi kalemlerinin neler olduğu, sektör uygulamalarındaki karşılaştırmaları, konuya ilişkin İdare’nin olası eleştirileri ve mevzuattaki dayanakları hakkında bilgi verilerek birçok konuda katılımcıların interaktif ortamda bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu eğitimin amacı, bu eğitim ile katılımcıların finans alanındaki ileri düzeyde vergi mevzuatı ve konuları hakkında detaylı bilgi aktarımı yanında, güncel örnekler çözülerek uygulamada karşılaşılabilecek uygulamaların çözümünde yetkinlik sağlanması amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı

Banka Vergi Hesaplarına İlişkin Temel Mevzuat Hükümleri:

- Vergi Usul Kanunu

- Gelir Vergisi Kanunu

- Kurumlar Vergisi Kanunu

Ticari Kardan Mali Kara Geçiş:

- Bankalardaki İlave ve İndirim Vergi Kalemlerinin İncelenmesi ve İlgili Mevzuat Hükümleri

- Değerleme ölçütleri ve Menkul kıymet portföy değerlemesinin incelenmesi

Bankacılık Sektörüne Yönelik Vergisel Hususlar:

- Son dönemde ilgili vergi düzenlemeleri ve etkileri

- Vergi Denetim kurulu tarafından sektörde yapılan başlıca incelemeler