2.12 Sigorta Sektörü Mali Tablo Analizi

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        6.200 ₺ + KDV

Muhasebe, raporlama, finans, hazine, iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi vb. departmanları

Sigortacılık Mevzuatı’na tabi sigorta şirketlerinin mali tablolarının hazırlanma süreci, mali tablolar ve dipnotları arasındaki bağlantılar ve beraber okuma yeteneklerini geliştirme, teknik ve teknik olmayan önemli ve kilit performans göstergeleri

Sigortacılık Mevzuatı uyarınca hazırlanması gereken finansal tablo ve dipnotlarının hazırlanması ve okunması ile ilgili becerilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim Programı

Muhasebe içinde finansal tablolar nelerdir?

Sigortacılık mevzuatına göre dipnotlar ve kontrolleri

Finansal tablolar ve finansal tablo ilkeleri

Muhasebe politikaları ve ilkelerinin tutarlılığı

Mali analiz teknikleri ( Yatay, dikey, rasyo ve trend analizleri) Branş bazlı kar zarar analizleri

Sermaye yeterlilik hesaplamasında mali tabloların önemi