2.9 Bağımsız Mali Durum Tespit Raporlarının Hazırlanış ve Yorumlama Esasları

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        5.400 ₺ + KDV

Bankaların kredi analiz birimleri, şube pazarlama birimleri ve tüm ilgilenenler

Bağımsız Mali Durum Tespit Raporlarının önemi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Geçici 32. Maddesi doğrultusunda düzenlenen ve BDDK’nın 09.10.2019 tarihli onayıyla yürürlük kazanan Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması kapsamında bir kat daha arttı. Eğitimimizde, bu raporun hazırlanış esaslarını, hazırlanmasında dikkat edilmesi gereken önemli konuları ve içeriğini gözden geçiriyoruz.

Eğitimimizin amacı katılımcı banka çalışanlarına Bağımsız Mali Durum Tespit Raporlarında yer alan ve şirket finansallarının doğru analiz edilebilmesi için kullanılabilecek temel bileşenleri tanımlanmak ve bu bileşenlerin nasıl analiz edilmesi gerektiğini aktarmaktır.

Eğitim Programı

Türk şirketlerinin finansal raporlama konusunda yaşadığı sıkıntılar ve bu sıkıntıların bankalar ile paylaşılan finansallara yansımaları

Mali Durum Tespit Raporu nedir, ne değildir

Mali Durum Tespit Raporunda yer alması gereken temel analizler

Mali durum tespit raporlarının yorumlanması

Mali durum tespit raporunu destekleyici teknik raporlar