2.6 Türev İşlemlerin Vergilendirilmesi

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        4.800 ₺ + KDV

Mali İşler, Mali Kontrol, Hazine, Kurumsal Finansman, Mevzuat, İç Denetim veya Operasyon bölümlerinde görevli çalışanlar

Eğitim programımızda türev ürünlerin (forward, swap, option, dcd ve diğer benzeri türev işlemlerin) Kurumlar, Gelir ve Gider Vergileri Kanunu’na göre vergilendirilmesinin ne şekilde olacağı örneklerle anlatılacaktır. Ayrıca türev işlemlerin genel perspektifi ana temel açıklamalarla verilecektir.

Türev işlemlerin genel esaslarının açıklanması ve bu ürünlerin Türkiye’deki şirketlerce gerçekleştirilmesi halinde ortaya çıkan vergisel yükümlülükler hakkında mali işler yöneticilerinin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı

Türev İşlem Nedir? (Genel Bakış)

Forward İşlemlerin Vergilendirilmesi (Örnekler)

Swap İşlemlerin Vergilendirilmesi

  • AnaparaSwap işlemleri
  • Faiz Swap işlemleri
  • Çapraz Döviz Swap işlemleri
  • Örnekler

Opsiyon (Option) İşlemlerin Vergilendirilmesi

Özel Türev İşlemler

Diğer Vadeli İşlemlere İlişkin Açıklamalar