4.2 Gümrük Denetimleri (Sonradan Kontrol) ve Sıkça Yapılan Yanlışlar

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        4.500 ₺ + KDV

Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü kazanmak ve yerinde uygulamaları devreye almak isteyen firma yöneticileri  ve uzmanları

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesinden sonra, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından ithalat ve ihracat yapan şirketlere yönelik gümrük denetimleri artarak devam etmektedir. Günümüzde uluslararası ticaret konusunda giderek daha da karmaşık hale gelen düzenlemeler, işletmeler için riskli çalışma alanları oluşturmakta ve gümrük işlemlerinde yapılan sistematik hatalar nedeniyle de firmalar ciddi riskler ile karşı karşıya kalmaktadır. Bu kapsamda yapılan denetimlerde şirketlerin yüksek miktarda vergi ve ceza ile karşılaşmadan, sıkça yapılan yanlışlar ve çözüm yolları konusunda farkındalığı önemlidir.

Şirketlerin olası bir gümrük denetimini tabi tutulması durumunda denetimi sonuçlarına hazırlıklı olması, cezai işlemle karşılaşmadan gerekli aksiyonları alması faaliyet sonuçları için büyük önem taşımaktadır. Eğitimimizde «Sonradan Kontrol» süreci hakkında kapsamlı bilgiler verilerek, son dönemlerde sıklıkla karşılaştığımız yanlışlar, tespit ettiğimiz ihtilaflar ve çözüm yolları katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Eğitim Programı

Sonradan Kontrol Süreci
• Sonradan Kontrol Nedir?
• Sonradan Kontrole Alınacak Şirketler Nasıl Belirleniyor?
• Sonradan Kontrole Alındığınızı Nasıl Anlarsınız?
• Sonradan Kontrol Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?
• Sonradan Kontrol Kapsamındaki Yükümlülükleriniz Nelerdir?
• Sonradan Kontrolde Denetlenen Gümrük İşlemleri Nelerdir?
• Sonradan Kontrol Denetimi Nasıl Sonlanır?
Sonradan Kontrolde Sıkça Karşılaşılan Hatalar Kıymetle İlgili Olarak Yapılan Hatalar,
• Yanlış Kıymet Beyanı,
• Royalti Ödemelerine İlişkin Hatalar
• Teslim Şekillerine İlişkin Hatalar
• Debit Note Ödemeleri
• 2 No.lu KDV Beyannameleri İle Beyan Edilen Kıymet Unsurları
• Hızlı Kargo Kapsamında Yapılan İthalatlar Tarifeye İlişkin Hatalar Menşee İlişkin Hatalar Katma Değer Vergisine İlişkin Hatalar Özel Tüketim Vergisine İlişkin Hatalar Rejimlere İlişkin Hatalar
• Dâhilde İşleme Rejimine İlişkin Hatalar
• Geçici İthalat Rejimine İlişkin Hatalar
• İhracat Rejimine İlişkin Hatalar