7.14 Suistimal İnceleme ve İfade Alma Teknikleri

En Yakın Eğitim Tarihi

0,5 Gün
Katılım Ücreti:        5.400 ₺ + KDV

İç Denetim / İç Kontrol ve Uyum departmanlarının çalışanları

En çok karşılaşılan usulsüzlük yöntemleri nelerdir ?

Yolsuzluk ve suistimal vakaları işimizi nasıl etkiler ?

Suistimallerin incelenmesi ve soruşturulması nasıl gerçekleştirilir ?

Soruşturma çalışmalarının teknik ve hukuki özellikleri nelerdir ?

Soruşturma raporu ne şekilde düzenlenir ?

İfade alma teknikleri nelerdir?

İfade alma aşamaları nelerdir?

Eğitimimizde katılımcılarımıza en çok karşılaşılan usulsüzlük yöntemlerinin ne olduğu ve usulsüzlükle karşılaşılmasının nedenleri ile bunların tespit edilmesinde gerekli olan etmenler aktarılarak usulsüzlüklerin teknik ve hukuki olarak incelenmesi ve raporlanması konusunda detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Bununla birlikte, örnek ifade videoları üzerinden ifade alma aşamaları, ifade sırasında karşılaşılabilecek durumlar, verilen tepkilerin yorumlanması ve sorulabilecek örnek sorulara yer verilecektir.

Eğitim Programı

Eğitim Süresi: 4 saat

• Genel Suistimal Tanımı

  • Usulsüzlük Yöntemleri
  • Suistimalci Profili

• Soruşturmanın Tanımı ve Kapsamı

• Soruşturma İlkeleri

• Soruşturma Süreci

  • Soruşturmaya başlama şekilleri
  • Hazırlık
  • Yöntem Sorunu
  • Planlama
  • Sorgulama

• Soruşturma Raporu Yazımı