12.07 Muhtasar-SGK Beyannamesi Düzenlenmesi Atölye Çalışması

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        4.500 ₺ + KDV

Mali İşler, İK ve şirket yönetimi,

Resmi Gazete ile yayımlanan MuhSGK tebliği, amacı, uygulaması, yasal dayanakları, uygulamada yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerimizi kapsamaktadır.

Eğitimimizde 01.01.2018 tarihi itibariyle tüm Türkiye’ de uygulanmaya başlayan olan MuhSGK beyannamesi ile ilgili hem yasal bilgi verilecek hem de pratikte yaşanan sorunlar, ve sorunları yaşamamak adına çözüm önerilerimiz anlatılacak olup, mali işler, insan kaynakları ve şirket yönetimine açıklanmaya çalışılacaktır.

Eğitim Programı

1- Giriş

a. Beyanname Düzenleme Programı Aracılığı İle Beyanname Düzenlemek

b. İnternet Vergi Dairesine Bağlanarak Beyanname Düzenlemek

2- Beyanname Bilgileri ( 1003A -1003B )

a. İş Yeri Sicil Numarası Bilgileri

b. Genel Bilgiler

c. Vergi Tabi İşlemler

d. Ödemeler

e. SGK Bildirimleri

f. Sigortalı Çalışan Bildirimi Bölümünde yer alacak işyeri bilgileri

g. Sigortalı Çalışan Bilgileri

h. Tahakkuk Nedenleri

3- Düzenleme Bilgileri

a. GVK Geçici 72. Madde Kapsamında Yapılan Sporcu Teşvikine İlişkin Bildirim

b. Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerde İndirim Uygulamasına İlişkin Bildirim

c. Yeraltı Maden İşletmeleri Bildirimi

d. İstihdam Teşvikine İlişkin Bildirim

e. GVK Geçici 80. Madde Kapsamında Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Bildirim

f. 4691 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim

g. 6550 Sayılı Kanun Kapsamında Bildirim

h. Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Bildirim (06.06.2008 Öncesi)

i. Gelir Vergisi Stopaj Teşvikine İlişkin Bildirim (06.06.2008 Sonrası) j.

Serbest Bölgelerde Gelir Vergisi İstisnasına İlişkin Bildirim

k. Kültür Yatırımları ve Girişimlerine İlişkin Bildirim

l. Ar-Ge Kapsamında Gelir Vergisi Stopajı Teşvikine İlişkin Bildirim

m. İşyeri Bilgileri Bildirimi

4- Düzeltme Beyannameleri

a. Vergi Bilgilerine İlişkin Düzeltmeler

b. SGK Bilgilerine İlişkin Düzeltmeler

5- Beyannamenin Gelir İdaresi Başkanlığı Sistemlerine Yüklenmesi

6- Tahakkukların Alınması

7- Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyannameler

8- Tahakkuk Ödeme Tarihler,