12.19 Duyguların Yönetimi ve Duygusal Zeka Eğitimi

En Yakın Eğitim Tarihi
16 Ağustos Online

1 Gün
Katılım Ücreti:        4.500 ₺ + KDV

Tüm çalışanlara yönelik.

• İş yaşamında duygusal zeka,

• Duygusal zekası yüksek insanın özellikleri,

• Duygusal zeka ve akılcı zeka arasındaki ilişki,

• Duygusal zekanın temel öğesi: Empati,

• Olumsuz duyguları kontrol edebilmek (korku, kaygı, öfke, üzüntü),

• Gün boyunca gerginliği azaltmak, • İnsan ilişkilerinde beden dilinin önemi,

• İnsanlarla olumlu ilişki kurmanın yolları,

• Duygularımızı nasıl ifade edebiliriz?

• Doğru ve etkili konuşmak: Amaca yönelik mesaj verme tekniği,

• Yanlış dinleme biçimleri,

• Etkin dinleme ve empati,

• Zor zamanlarda kendimizi motive etmek,

• Kötümserliğin tehlikesi,

• İyimserliğin avantajları,

• Kendimizle ve başkalarıyla barış içinde olmak,

• Duygusal zekanın iş yaşamımıza katkıları,

•   Katılımcıları, insan ilişkilerini olumlu yönde geliştirmeleri konusunda bilinçlendirmek,

• Katılımcıları duygusal zekanın kullanımı konusunda bilgilendirmek,

• Katılımcılara günlük stresle başa çıkabilmeleri konusunda yöntemler göstermek,

• Stresin hem iş hem de özel yaşamdaki olumsuz etkisinden sağlıklı bir şekilde kurtulmak ve verimliliği arttırmak için gerekli donanımları aktarmak,

• İş yerinde huzurlu, uyumlu bir çalışma ortamının yaratılması için kişiler arası iletişimin önemini vurgulamak,

• İletişimin sağlıklı ve etkili olabilmesi için, kişilerin dinleme ve anlama yeteneklerini geliştirmelerini sağlamak,

• Katılımcılara etkili konuşma ve amaca yönelik mesaj verme tekniğini öğretmek,

• Katılımcıları beden dilini anlama ve etkili kullanma konusunda bilinçlendirmek,

• Empati yapabilmenin önemini vurgulamak ve yollarını göstermek,

• Güvenli davranış geliştirme konusunda kişileri bilgilendirmek,

• Katılımcılara kendilerini ve başkalarını motive edebilmeleri konusunda yöntemler göstermek,

Eğitim Programı

•  İş yaşamında duygusal zeka, 

•  Duygusal zekası yüksek insanın özellikleri,

• Duygusal zeka ve akılcı zeka arasındaki ilişki,

• Duygusal zekanın temel öğesi: Empati,

• Olumsuz duyguları kontrol edebilmek (korku, kaygı, öfke, üzüntü),

• Gün boyunca gerginliği azaltmak,

• İnsan ilişkilerinde beden dilinin önemi,

• İnsanlarla olumlu ilişki kurmanın yolları,

• Duygularımızı nasıl ifade edebiliriz?

• Doğru ve etkili konuşmak: Amaca yönelik mesaj verme tekniği,

• Yanlış dinleme biçimleri,

• Etkin dinleme ve empati,

• Zor zamanlarda kendimizi motive etmek,

• Kötümserliğin tehlikesi,

• İyimserliğin avantajları,

• Kendimizle ve başkalarıyla barış içinde olmak,

• Duygusal zekanın iş yaşamımıza katkıları,