12.17 İstihdam Teşvik ve Destekleriniz Geri Alınabilir! Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

En Yakın Eğitim Tarihi
6 Ağustos Online

0.5 Gün
Katılım Ücreti:        3.600 ₺ + KDV

İnsan Kaynakları, Mali İşler Yöneticileri ve Çalışanları, İş ve İşveren Vekilleri, Tüm Çalışanlar

Başta SGK olmak üzere diğer kurum ve bakanlıklar son 15 yıldır işverenlere istihdam teşviki sağlamaktadır. İstihdam teşviklerinin şartlarına uyulmadığı zaman SGK ilgili teşvikleri gecikme cezası ve gecikme zammı ile geri alabilmektedir. Basit bir iş uyuşmazlığının, Kurumlara sunulan/ sunulmayan veya eksik sunulan belgelerin bile işverenleri riske sokabileceğini her zaman hatırlamak gerekmektedir. Bu eğitim içeriğinde destek, indirim veya teşviklerinizin iptal olmaması için uyulması gereken kurallar, dikkat edilmesi gereken İK iş/ işlemleri örnek olay çözümlemeleri eşliğinde anlatılacaktır.

İşçilik maliyetlerini düşürmek adına yararlanılan istihdam teşviklerinin, herhangi bir yersiz yararlanma tespit edilmesi halinde geri alınması süreci ve yersiz yararlanmanın önceden tespit edilerek işverenler tarafından aksiyon alınmasına yönelik bilgilendirme amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı

• Güncel İstihdam prim teşvik uygulamaları ve yararlanma şartları

• Asgari ücret desteği ve yararlanma şartları

• Teşviklerden yersiz yararlanılması halleri

• Yersiz yararlanmanın tespiti halinde geri alınması/düzeltilmesi süreci

• Teşviklerden yasaklanma halleri

• Çözüm önerileri