3.100 Covid 19'un Finansal Tablolar ve Denetim Çalışmaları Üzerine Muhtemel Etkileri

En Yakın Eğitim Tarihi

0,5 Gün
Katılım Ücreti:        400 ₺ + KDV

Mali İşler, Bütçe ve Raporlama departmanlarının çalışanları ve ilgilenen herkes

2020 yılının Mart ayı sonu itibarıyla, birçok işletmenin faaliyetlerine belirli bir süre ara verildiği, mümkün olması durumunda uzaktan çalışma modeline geçtiği, alınan tedbirler çerçevesinde belirli sektörlere faaliyet sınırlamaları getirildiği görülmektedir. Bu noktada az veya çok olacak şekilde, e-ticaret yapanlar, gıda ve sağlık sektöründe faaliyet gösterenler hariç olmak üzere birçok işletme olumsuz etkilenecektir.

Bu tarihten itibaren yayımlanacak olan geçmiş yıla ait veya gelecek dönemlere ait finansal tabloların Covid-19’dan nasıl etkileneceğinin ve özellikle nelere dikkat edilmesi gerektiği TFRS ve BOBİ FRS hükümleri çerçevesinde ayrıntılı olarak değerlendirilecektir.

Halka açık şirketler, sigorta şirketleri, finansal kuruluşlar gibi kamuoyunun yakından takip ettiği şirketlerin 2019 finansal tabloları Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmeden önce yayımlanmış olmakla birlikte, bunların 2020 içerisinde yayımlayacakları finansal tablolar ile bunlar dışında bağımsız denetime tabi olan birçok şirketin TFRS veya BOBİ FRS uyarınca finansal tablolarının hazırlanması süreci devam etmektedir. Eğitimimizin amacı, şu an için normal yaşamı ve ekonomik hayatı derinden etkileyen bu Coivd-19 salgınının finansal tablolar açısından etkilerinin neler olabileceğinin detaylı olarak incelenmesidir.

Eğitim Programı

Eğitim süresi: 3 saat

 • En çok hangi şirketler veya sektörler etkilenecek?
 • Coronavirus salgını TFRS/BOBİ FRS uyarınca finansal tablolarda düzeltme gerektiren mi yoksa düzeltme gerektirmeyen bir olay mı?
 • Düzeltme gerektirmeyen olayların herhangi bir sonucu var mıdır?
 • İşletmenin sürekliliği varsayımı ne olacak?
 • Düzeltme gerektiren veya gerektirmeyen olay kavramı bu varsayım için de geçerli mi?
 • Eğer bu durum raporlama dönemi itibarıyla düzeltme gerektiren bir olay ise (2020 tarihli finansal tablolar), bu durumda hangi kalemler etkilenebilir?
 • Finansal tablolarla ilgili olarak özellikle hangi alanlara dikkat edilmelidir?
 • Gerçeğe uygun değeri üzerinden ölçülen varlık ve yükümlülükler,
 • Maddi ve maddi olmayan duran varlıklarda değer düşüklüğü,
 • Stokların net gerçekleşebilir değeri,
 • Ertelenmiş vergi varlıklarının geri kazanılabillirliği,
 • Finansal varlıklarda beklenen kredi zararları,
 • Finansal yükümlülüklerin kısa vadeli veya uzun vadeli olarak sınıflandırılması
 • Koşullu borç olarak sınıflandırma
 • Sözleşme taahhütlerinin ihlali