3.100 İleri Düzey Vergi ve Muhasebe Uygulamaları

En Yakın Eğitim Tarihi

2 Gün
Katılım Ücreti:        1.900 ₺ + KDV

Şirketlerin muhasebe ve finans bölümlerinde çalışanları ve yöneticileri

Özellikle işletmelerde en çok kullanılan güncel muhasebesel ve vergisel konuların üzerinde detaylı çalışmalar aktarılarak, vergi avantajı sağlayan unsurlar gibi birçok konuda katılımcıların interaktif ortamda bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Bu eğitimin amacı, bu eğitim ile katılımcıların ileri düzeyde vergi ve muhasebe mevzuatı ve konuları hakkında detaylı bilgi aktarımı yanında, güncel örnekler çözülerek uygulamada karşılaşılabilecek uygulamaların çözümünde yetkinlik sağlanması amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı

-Ticari Kardan Mali Kara Geçiş

 • Örnek Kurumlar Vergisi ve Kar Dağıtımı Hesaplamaları, Ticari Kardan Mali Kara Geçiş
 • Geçici Vergi & Kurumlar Vergisi Hesaplarında Özellik Arz Eden Hususlar

-Kurum Kazancının Tespitinde Giderlerin Analizi

-Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler
-Geçici Vergi & Kurumlar Vergisi Hesaplarında Özellik Arz Eden Hususlar
-Örtülü Sermaye Uygulamaları
-Amortisman Uygulamaları
-Dönem Sonu İşlemleri
-Transfer Fiyatlandırması Uygulamaları

 • (Transfer Fiyatlandırması Kavramı, İşlev Risk ve Varlık Analizi, Transfer Fiyatlandırması Yöntemleri, Emsal Tespiti, Grup İçi Hizmetler)

-KDV I-KDV II-muhtasar ve damga vergisi beyannameleri ile ilgili önem arz eden hususlar
-Temel Düzey Vergi Uygulamaları

 • Mevzuatta Gerçekleşen / Yürürlüğe Giren Güncel Uygulamalar
 • Vergi Usul Kanunu Uygulamaları ve Vergi Konuları
 • Tam Mükellefiyet, Dar Mükellefiyet
 • Vergi Sorumluluğu ve Müteselsil Sorumluluk Uygulamaları
 • Vergiyi Doğuran Olay
 • Vergi Beyannameleri
 • Tarh Çeşitleri ve Zaman Aşımı Kavramı
 • Defter Tutma, Defter ve Belge Düzeni, Kayıt Nizamı ve Bildirimler
 • Tevsik Edici belgeler
 • Değerleme Ölçüleri
 • Vergi Cezaları
 • Kurumlar Vergisi Uygulamaları
 • Kurum Kazancının Tespiti
 • İndirilecek / İndirilemeyecek Giderler
 • Kurumlar Vergisi İstisnaları ve İndirimler
 • Şüpheli, Değersiz, Vazgeçilen Alacaklar
 • Bağış ve Yardımlar İle Sponsorluk Harcamaları
 • Örnek Kurumlar Vergisi Hesaplamaları