3.100 Kurumlar Vergisi Öncesi Önemli Hatırlatmalar

En Yakın Eğitim Tarihi

1 Gün
Katılım Ücreti:        950 ₺ + KDV

Şirketlerin Mali İşler ve Finans bölümlerinde çalışan yöneticiler, CFO’lar, vergi ve denetim uzmanları ile uygulayıcıları

Kurumlar Vergisi mükellefleri her yıl Nisan’ın 1’i ile 25’i arasında, kurum kazancı üzerinden %22 oranında kurumlar vergisi beyannamesi hazırlamak ve ödemekle yükümlüdürler.

Eğitimimizde, ilgili yıla ait kurum kazançları için hazırlanacak kurumlar vergisi beyannamesi öncesinde, Kurumlar vergisi matrahının tespitinde önem arz eden konular hakkında önemli hatırlatmalar yapmayı ve bilgi aktarımında bulunmayı hedefliyoruz.

Eğitimimizin amacı, katılımcılarımızı Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde önem arz eden konular, pratikte karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları konusunda bilgilendirmektir.

Eğitim Programı
 • Yeni Dönemde Gerçekleşen veya Yürürlüğe Giren Uygulamalar
 • İndirilecek / İndirilemeyecek Giderler
 • Kurumlar Vergisi İstisnaları ve İndirimler
 • Kontrol Edilen Yabancı Kurum Kazancı
 • Yatırım İndiriminde Son Durum
 • Ar-Ge İndirimi
 • Bağış ve Yardımlar İle Sponsorluk Harcamaları
 • Örtülü Sermaye Müessesesi
 • Transfer Fiyatlandırması İle İlgili Önemli Hatırlatmalar
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesine Eklenecek Belgeler
 • Örnek Kurumlar Vergisi Hesaplamaları