3.100 Vergi Mevzuatındaki Önemli Değişiklikler

En Yakın Eğitim Tarihi

0,5 Gün
Katılım Ücreti:        600 ₺ + KDV

Vergi, Muhasebe ve Finans departmanlarının yöneticileri, çalışanları

Yarım gün sürecek eğitimimizde son bir yıllık dönemde vergi mevzuatında yapılan önemli güncel değişiklikleri değerlendirip etkilerini tartışacağız.

Yarım gün sürecek eğitimimizde son bir yıllık dönemde vergi mevzuatında yapılan önemli güncel değişiklikleri değerlendirip etkilerini tartışacağız.

Eğitim Programı

7061 Sayılı Kanun

 • Taşınmaz ve iştirak hisselerinin satışında istisna
 • Elektronik ortamda verilen hizmetler
 • MTV artışı

7103 Sayılı Kanun

 • Yeni makine teçhizat alımlarında KDV istisnası ve hızlandırılmış amortisman
 • Gelir Vergisi istihdam teşvikleri
 • İmha edilen malların değerlemesi
 • ÖTV’de hurda indirimi

7104 Sayılı Kanun

 • KDV mevzuatında radikal değişiklikler

7143 Sayılı Kanun

 • Borç yapılandırma
 • Vergi barışı
 • Varlık barışı

7144 Sayılı Kanun

 • Taşınmazlara yeniden değerleme imkanı

Döviz veya Dövize Endeksli Kredilerde Sınırlamalar

Yatırım Teşvik Mevzuatındaki Değişiklikler

AR-GE Mevzuatındaki Değişiklikler

Elektronik Uygulamalardaki Değişiklikler

Muhtasar ve Prim Hizmet Birleştirmesi

4 seri no.lu ÇVÖ Anlaşmaları Genel Tebliği

Bakanlar Kurulu Kararları İle Yapılan Değişiklikler