3.100 Yatırım Teşvik Sisteminde Son Dönemde Meydana Gelen Yenilikler, Bölgesel Merkez Teşvikleri ve Türkiye’de Ar-Ge Faaliyetlerine Sağlanan Destek ve Teşvikler

En Yakın Eğitim Tarihi

1 Gün
Katılım Ücreti:        900 ₺ + KDV

Mali İşler ve İnsan Kaynaları bölümlerinin yönetici ve çalışanları

Geçtiğimiz son bir yıllık dönemde Türkiye’de, oldukça önemli yatırım teşvik mekanizmaları hayata geçirilmiş Bölgesel Merkez ve istihdam konularında kayda değer gelişmeler sağlanmıştır. Bu kapsamda eğitimimizin ilk bölümünde; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırım alanlarında son dönemde getirilen teşvik uygulamaları ele alınacaktır. Takiben, 2016 yılında teşvik mevzuatımıza giren iki önemli düzenleme hakkında bilgi verilecektir. Bunlardan biri, Cazibe Merkezleri Programı’dır. Program kapsamındaki iller, desteklerden faydalanabilecek yatırımlar, destek paketleri ve unsurları, yararlanma koşulları ve başvuru detaylarına ayrıntılı olarak yer verilecektir. İkinci olarak, Proje Bazlı (Süper) Teşvikler kapsamında sunulacak desteklere, müracaat, değerlendirme ve uygulamaya ilişkin bilgiler paylaşılacaktır. Ayrıca, yukarıdaki bölümlerde izah edilen destek programları dışında kalan istihdam teşviklerine, “Bölgesel Hizmet ve Bölgesel Yönetim Merkezlerine” ilişkin mevzuat ile vergisel teşviklere değinilecektir. Eğitimimizin son kısmında ise Türkiye’de Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklere ilişkin detaylı anlatımlar gerçekleştirilerek, Ar-Ge ve Tasarım merkezleri, Teknoloji Gelişme bölgeleri, Fikri Sınai mülkiyet haklarına sağlanan teşviklere değinilecektir.

Katılımcılar nezdinde devlet teşviklerinin vergi ve muhasebe alanındaki yansımaları hususunda farkındalık yaratılması ve katılımcıların vergisel avantaja sebep olabilecek uygulamalarda firmalarındaki takım oyununda daha katma değer sağlayan üyeler haline gelmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı

Yatırım Teşvik Sisteminde Son Dönemde Meydana Gelen Yenilikler, Bölgesel Merkez Teşvikleri ve Ana Hatlarıyla İstihdam Destekleri

1. Yatırım Teşvik Sistemi Genel Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305 Sayılı BKK) (Bölgesel, Büyük Ölçekli, Öncelikli ve Stratejik Yatırımlar ile son aa adönemde yapılan değişiklikler) Proje Bazlı (Süper) Teşvik Modeli (2016/9495 Sayılı BKK) Cazibe Merkezleri Programı (678 sayılı KHK ve 2016/9596 sayılı BKK)

2. Ana Hatlarıyla Diğer İstihdam Destekleri ve Bölgesel Yönetim ve Hizmet Merkezlerine İlişkin Vergisel Teşvikler “Bölgesel Yönetim Merkezleri” (İlgili Mevzuat ve Teşvikler) “Bölgesel Hizmet Merkezleri” (Hizmet İhracatında Kazanç İstisnası ve Ücret Stopajı Desteği) İstihdam Destekleri (Yeni İşçi Desteği, İşbaşında Eğitime Destek, Asgari Ücret Desteği, Genç ve Kadın Çalışan Teşviki vb.)

3. Ar-Ge ve Tasarım Faaliyetlerine Sağlanan Destek ve Teşvikler Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan buluşlara/gayrimaddi haklara yönelik 6518 sayılı Kanun kapsamında sağlanan yeni teşvik mekanizmaları

4. Soru-Cevap