3.100 Yeni Vergi Düzenlenmeleri ve Vergi Mevzuatındaki Diğer Güncel Gelişmeler

En Yakın Eğitim Tarihi

0,5 Gün
Katılım Ücreti:        600 ₺ + KDV

Şirketlerin vergi ve muhasebeden sorumlu yöneticileri

Güncel mevzuat değişikliklerinin ortaya koyulması ve şirketler üzerindeki etkilerinin değiştirilmesini amaçlamaktadır.

Güncel mevzuat değişikliklerinin ortaya koyulması ve şirketler üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesini amaçlamaktadır.

Eğitim Programı

1) Dijital Hizmet Vergisi

a) Verginin Konusu

b) Verginin Mükellefleri

c) İstisnalar ve Muafiyetler

d) Beyan ve Ödeme

2) Kambiyo İşlemlerindeki BSMV Oran Artışı Hakkında Açıklamalar

3) Konaklama Vergisi a) Verginin Konusu

b) Vergi Oranı, İstisna ve Muafiyetler

4) Gelir Vergisi Kanunundaki Değişiklikler

a) Gelir Vergisi Oranlarındaki Değişiklikler ve Beyanname Verme Yükümlülüğü

b) Çalışanlara Yapılacak Yol Yardımıyla İlgili Düzenleme

c) Binek Otomobillerin Kira Giderleriyle İlgili Kısıtlamalar

d) Binek Otomobil İktisabında ÖTV ve KDV’nin Gider Yazılmasına İlişkin Düzenleme

e) %5 Vergi İndirimiyle İlgili Düzenleme

5) Vergi Usul Kanunundaki Değişiklikler

a) 379. Madde Kapsamında “Kanun Yolundan Vazgeçme” Uygulaması

b) “İzaha Davet” Müessesesi İle İlgili Düzenlemeler

c) Vergi Cezalarında İndirimle İlgili Değişiklik

6) Değerli Konut Vergisi

a) Verginin Konusu

b) Vergi Oranı, İstisna ve Muafiyetler

7) Genel Değerlendirme