3.15 Katma Değer Vergisi İadeleri

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        4.500 ₺ + KDV

Muhasebe departmanlarının yönetici ve çalışanları, mali müşavirler

Bilindiği üzere Katma Değer Vergisi sistemi verginin nihai tüketicilere yansıtılması üzerine kurulmuştur. Ancak, istisnalar, tevkifat uygulamaları, indirimli orana tabi teslimler nedeniyle mükelleflerin indirim yoluyla gideremedikleri katma değer vergilerinin kendilerine iadesi imkanları mevcuttur.

Bahse konu KDV’nin iade esasları ise oldukça karmaşık ve yorucu süreçleri içermektedir. Mükelleflerin özellikle hangi durumlarda iade hakkına sahip olduklarını bilmeleri kadar, bu iadeleri en kısa zamanda vergi dairesinden almalarını sağlayacak hazırlık süreçleri konusunda da bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı, bugüne kadar yayımlanmış olan tüm KDV Genel Tebliğlerini birleştiren ve 1 Mayıs 2014 tarihinden itibaren yürürlükte olan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği ile, KDV ve KDV iadesine ilişkin tüm süreçleri yeniden düzenlemiştir.

Eğitimimiz, bu tebliğe paralel olarak değişen KDV iadesi prosedürlerini, başvuru yöntemlerini ve daha önce yaşanan sorunlar nedeniyle uzayan süreçlerin kısaltılmasına yönelik olarak getirilen ve mükellefler için olumlu sonuçlar doğurabilecek uygulamaları içermektedir.

Eğitim Programı

• Katma Değer Vergisinde İade Hakkı Doğuran İşlemler
• Tam İstisna Kapsamındaki İşlemlerden Doğan KDV İadelerindeki Uygulamalar
    - Mal ve hizmet ihracatları ile ihraç kayıtlı satışlardan doğan iadeler,
    - Araçlar (teslim-tadil-bakım-onarım v.b.), petrol arama ve yatırım teşvik belgesindeki teslimlere ait KDV iadeleri
    - Uluslararası taşımacılık işlemlerinden kaynaklanan KDV iadeleri
• Tevkifatlı İşlemlerden Kaynaklanan KDV İadesi Uygulamaları
• İndirimli Orana Tabi İşlemlerde KDV İadesi Uygulamaları
• KDV İadelerinde Genel Prensipler, Dikkat Edilecek Konular, KDVİRA Sistemi ve Kontrol Raporları
• Vergi İdaresinin Yorum ve Yaklaşımları, Yaşanan Sorunlar, Yargı Kararları
• Çözüm ve Öneriler