3.15.1 KDV Tevkifatlarında Güncel Gelişmeler ve Tevkifat İadesi

En Yakın Eğitim Tarihi
29 Temmuz Online

0.5 Gün
Katılım Ücreti:        3.000 ₺ + KDV

Muhasebe departmanı yoneticileri ve çalışanları, mali müşavirler, mesleki sınavlara hazırlanan adaylar.

Egitimimiz KDV tevkifat müessesesinin genel yapısını ve özelliklerini vurgulayarak pratik örnekleri ele aldıktan sonra iade hakkı doğuran işlemlerde Vergi iadesine ilişkin süreçleri ve özellikli noktaları ele alacaktır.

KDV tevkifat uygulamasının uygulayıcılar arasında oluşturduğu tereddutlu noktaları ele almak, özelge ve yargı kararları ışığında uygulayicilara son değişiklikler çerçevesinde pratik çözümler hakkında bilgi vermek, yorucu ve karmaşık bir süreç olan KDV tevkifat iadesini uygulamalı olarak açıklamaktır.

Eğitim Programı

KDV Tevkifatının Niteliği

Tam Tevkifat Uygulaması Kısmi

Tevkifat Uygulaması Kısmi

Tevkifatın Mahiyeti

Tevkifat Uygulayacak Alıcılar Kısmi

Tevkifat Uygulamasıyla İlgili Ortak Hususlar ve Güncel Düzenlemeler Kısmı

Tevkifat Uygulamasında Sınır

Belge Düzeni

Alıcıların ve Satıcıların Beyanı

Tevkifatlı Faturanın İadesi/Matrahta Değişiklik Kısmi

Tevkifata Tabi İşlemlerde KDV İadesi

KDV İadesi İçin Aranan Belgeler

Tevkifata Tabi İşlemlerin KDV Beyannamesinde Gösterilmesi/Örnek Uygulama

Nakten veya Mahsuben İadede Sınır ve YMM Süreci

KDV İadelerinde Önerilen İTUS ve ATU Uygulamaları

Soru-Cevap