3.18 Kurumlar Vergisi Uygulamaları

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
3 Gün
Katılım Ücreti:        000 ₺ + KDV

YMM Adayları, Vergi ve Muhasebe Uygulayıcıları

Eğitimin amacı, YMM sınavlarına hazırlana adaylara ve profesyonel vergi uygulayıcılarına Kurumlar Vergisi açısından teorik ve pratik bilgileri (güncel mevzuat değişiklikleri ile özelge ve yargı kararları çerçevesinde) sunmaktır.

Eğitimimin amacı, katılımcılara kurumlar vergisi matrahının tespitinde kullanabilecekleri teorik ve pratik bilgiler üi aktarmaktır.

Eğitim Programı

Eğitim süresi: 3 gün * 6'şar saat

Verginin Konusu ve Mükellefleri (1saat)

Muafiyet ve İstisnalar (3 saat)

İndirimler ve Zarar Mahsubu (2 saat)

Giderler ve Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler (3 saat)

Örtülü Sermaye-KEYK-Transfer Fiyatlandırması (3 saat)

Tasfiye-Devir-Birleşme-Bölünme İşlemleri (1 saat)

Dar Mükellef Kurumların ÇVÖA Kapsamında Vergilendirilmesi (2 saat)

Vergi Tevkifatları (Tam ve Dar Mükellefler) (1 saat)

İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamaları (1 saat)

Örnek Özelge ve Yargı Kararları (1 saat)

TOPLAM 18 saat