3.20 Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ve Bu Kapsamdaki Teşvik Uygulamaları

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
0,5 Gün
Katılım Ücreti:        3.600 ₺ + KDV

Mali İşler ve İnsan Kaynaları bölümlerinin yönetici ve çalışanları

Geçtiğimiz son bir yıllık dönemde Türkiye’de, oldukça önemli yatırım teşvik mekanizmaları hayata geçirilmiş Bölgesel Merkez ve istihdam konularında kayda değer gelişmeler sağlanmıştır. Bu kapsamda eğitimimizin ilk bölümünde; genel, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırım alanlarında son dönemde getirilen teşvik uygulamaları ele alınacaktır. Takiben, 2016 yılında teşvik mevzuatımıza giren iki önemli düzenleme hakkında bilgi verilecektir. Bunlardan biri, Cazibe Merkezleri Programı’dır. Program kapsamındaki iller, desteklerden faydalanabilecek yatırımlar, destek paketleri ve unsurları, yararlanma koşulları ve başvuru detaylarına ayrıntılı olarak yer verilecektir. İkinci olarak, Proje Bazlı (Süper) Teşvikler kapsamında sunulacak desteklere, müracaat, değerlendirme ve uygulamaya ilişkin bilgiler paylaşılacaktır. Ayrıca, yukarıdaki bölümlerde izah edilen destek programları dışında kalan istihdam teşviklerine, “Bölgesel Hizmet ve Bölgesel Yönetim Merkezlerine” ilişkin mevzuat ile vergisel teşviklere değinilecektir. Eğitimimizin son kısmında ise Türkiye’de Ar-Ge ve Tasarım faaliyetlerine sağlanan destek ve teşviklere ilişkin detaylı anlatımlar gerçekleştirilerek, Ar-Ge ve Tasarım merkezleri, Teknoloji Gelişme bölgeleri, Fikri Sınai mülkiyet haklarına sağlanan teşviklere değinilecektir.

Katılımcılar nezdinde devlet teşviklerinin vergi ve muhasebe alanındaki yansımaları hususunda farkındalık yaratılması ve katılımcıların vergisel avantaja sebep olabilecek uygulamalarda firmalarındaki takım oyununda daha katma değer sağlayan üyeler haline gelmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı

1. Yatırım Teşvik Sistemi

1.1 Yatırım Teşvik Sistemine Genel Bakış

• Genel Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305 Sayılı BKK) (Bölgesel,

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı,

Öncelikli ve Stratejik Yatırımlar ile son dönemde yapılan değişiklikler)

• Proje Bazlı (Süper) Teşvik Modeli (2016/9495 Sayılı BKK)