3.25 Vergi Denetim Süreçleri

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
0,5 Gün
Katılım Ücreti:        3.400 ₺ + KDV

Mali İşler bölümlerinin yöneticileri ve yönetici yardımcıları

Artan kamu kaynağı ihtiyacı, vergi idaresinin denetimler yoluyla vergi mükelleflerinin geneli üzerinde arttırmak istediği psikolojik etki, şirketlerin iş hacimlerinin artması, iş süreçlerinin gelişmesi ve işlemlerin karmaşıklaşmasıyla birlikte vergi denetimlerinin de giderek daha önemli hale geldiği gözlenmektedir. Artık vergi ve vergi denetimleri şirket yönetim kurullarının gündem konularından birisidir. Bu kapsamda İdare, daha etkin ve planlı vergi denetimleri gerçekleştirmekte ve denetimlerin şirketler üzerindeki mali ve algısal etkileri daha belirgin hissedilmektedir.

Bu nedenle, her mali işler yöneticisi için vergi denetim süreçlerinin daha iyi bilinmesi ile sürece daha etkin katılım sağlanmakta ve önemli sonuçlar doğurabilecek denetimler daha planlı ve sağlıklı bir şekilde yönetilebilmektedir.

Eğitimimiz, mali işler yöneticilerinin, vergi inceleme süreçlerine bütüncül bir açıyla yaklaşabilmeleri ve inceleme sonrası seçenekleri açık bir şekilde tanımlayabilmelerine ilave olarak, İdare ile rutin olan iletişimden, inceleme niteliğinde olmayan yoklama ve bilgi isteme yazılarına kadar olan konular hakkında da geniş bir vizyonla değerlendirme yapabilmelerine olanak sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Eğitim Programı
  • Türkiye'de Vergi Denetimleri ve Güncel Çerçeve
  • Mali İşler Yöneticilerinin Vergi İnceleme Süreçlerindeki Rolü ve Sorumluluğu
  • Vergi İdaresinin, Vergi Denetçisinin Hak ve Yükümlülükleri
  • Mükelleflerin Hak ve Yükümlülükleri ile Mevzuattaki Yeni Değişiklikler
  • Vergi Denetimlerinde Yapıl(ma)ması Gerekenler
  • Baştan Sona Bir Vergi Denetim Sürecindeki Tüm Konuların Değerlendirilmesi
  • Denetim Sonuçlarına İlişkin Alınabilecek Tüm Aksiyonların Değerlendirilmesi