3.26 Tüm Yönleriyle “Teknik İflas” ve Alınması Gereken Önlemler

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
0,5 Gün
Katılım Ücreti:        4.100 ₺ + KDV

Finans ve Muhasebe bölümlerdeki yetkililer ile karar alma yetki ve sorumluluğuna sahip diğer çalışanlar

15 Eylül 2018 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Ticaret Kanunu Tebliği ile özellikle son dönemde yaşadığımız kur dalgalanmaları sebebiyle borca batıklık, diğer ifadesi olan teknik iflas konusunda önemli açıklamalar yapılmıştır.

Eğitimimiz kapsamında tüm yönleriyle Teknik İflas düzenlemelerine değinilecek, sermayenin kaybı veya borca batık olma durumlarında uyulacak usul ve esaslar Yeni TTK Tebliği ışığında açıklanacaktır.

Eğitimimizin amacı, katılımcıları son dönemlerde birçok şirketin karşı karşıya kaldığı hususlardan biri olan teknik iflas veya borca batık olma durumu hakkında bilgilendirmek, getirilen yeni düzenlemelere uygun olarak şirketin mali durumunu düzeltmek için alabileceği tedbirleri anlatmaktır.

Eğitim Programı

• Borca batık olma durumu (Teknik İflas) nedir TTK’da nasıl düzenlenmiştir?

• Borca batık olma durumundan nasıl kurtulunur? Bu yollar nelerdir?

• Şirketlerin borca batık durumda zarar telafi fonu uygulaması

• Sermaye Tamamlama Fonuna Vergi İdaresinin yaklaşımı nedir?

• Vergi İdaresince kritik edilen hususlar nelerdir?

• Yeni TTK Tebliği ışığında Sermaye Tamamlama Fonu Uygulaması nedir?

• Borca batıklık nasıl hesaplanacak?

• Yabancı para yükümlülükleri borca batık olma durumunda ne ifade ediyor? Nasıl dikkate alınacak?