3.27 İnşaat İşlerinde Vergilendirme

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        4.500 ₺ + KDV

İnşaat sektöründe muhasebe, vergi ve finansman birimlerindeki yöneticiler ve çalışanlar, ayrıca vergi konusunda bakış açısını genişletmek isteyen tüm yönetici ve denetçiler

Ülkemizde inşaat ve gayrimenkul sektörü ekonomik büyümenin ana lokomotiflerinden bir tanesi konumundadır. Dünya ölçeğinde taahhüt yapan uluslararası deneyime sahip şirketler her gün yeni ve büyük tutarlı işler kazanmaktadır.

İnşaat şirketlerinin gerek yurt içinde gerek yurt dışında yaptıkları işlerin teknik boyutları, süresi, işin tanımı, ihale usulleri, ortaklık yapıları, vergilendirme koşulları özellikle önemli sonuçlar doğurmaktadır.

Yıllara yaygın olarak yapılan işler kadar, aynı yıl içinde biten işler, KDV oranları ve tevkifatı, iade süreçleri, hakediş uygulamaları, kamuya yapılan işler vergi mevzuatında özel olarak düzenlenmektedir.

Bir günlük eğitim süresince inşaat şirketlerinin yurt içi ve yurt dışı inşaat işlerinde karşılaştıkları konular programda sunulan başlıklar altında incelenecektir.

Eğitimimizde, yurt içinde ve yurt dışında inşaat işleriyle uğraşan mükelleflerin karşılaştıkları vergisel konulara ilişkin özellikli durumlar incelenerek katılımcılara bu konuda temel bilgiler verilecek ve uygulamada karşılaşılan sorunlara değinilecektir.

Eğitim Programı
 • İnşaat İşlerinde İş Ortaklıkları ve Adi Ortaklıkların Durumu
 • Gelir Vergisinde İnşaat Sektörünü İlgilendiren Düzenlemeler
 • Yıllara Yaygın Taahhüde Dayalı İnşaat ve Onarım İşleri Özel İnşaat İşleri
 • Özel İnşaat İşlemlerinde Kazanç Tespiti ve Beyanı
 • Yurtdışında Yapılan İnşaat İşlerinde Vergileme ve Özellik Arz Eden Haller
 • Yurt Dışında Oluşan Zararlar ve Ödenen Vergilerin Mahsubu
 • Ortak Giderlerin Dağıtım Mekanizması
 • Belge Düzeni ve Raporlama
 • İnşaat İşlerinde KDV Uygulaması
 • İnşaat İşlerinde Damga Vergisi ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
 • Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Maliyet
 • Yıllara Sari İnşaat İşlerinde Gelir/KV Stopajı
 • Yıllara Sari İnşaat İşlerinin Muhasebe Standartları Kapsamında Muhasebeleştirilmesi
 • İnşaat İşlerinde Vergi İncelemesi ve Özellikli Durumlar