3.30 Menkul Kıymet ve Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesi

En Yakın Eğitim Tarihi
6 Kasım Online

0.5 Gün
Katılım Ücreti:        1.900 ₺ + KDV

Şirketlerin muhasebe ve finans bölümlerinde çalışanları, yöneticileri ve ilgilenen herkes

• İlgili vergi mevzuatı (Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu hükümleri)

• Menkul kıymet değerleme hükümleri- Tam Mükellef Kurumlar

• Örnek hesaplamalar

• Menkul kıymet yıllık gelir vergisi beyan esasları- Tam Mükellef Gerçek Kişiler

• Örnek yıllık gelir vergisi beyanı

Eğitimimizin amacı, katılımcılarımızı, menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarının vergilendirilmesi konusu hakkında bilgilendirmektir. 

Eğitim Programı

• İlgili vergi mevzuatı (Vergi Usul Kanunu ve Gelir Vergisi Kanunu hükümleri)

• Menkul kıymet değerleme hükümleri- Tam Mükellef Kurumlar

• Örnek hesaplamalar

• Menkul kıymet yıllık gelir vergisi beyan esasları- Tam Mükellef Gerçek Kişiler

• Örnek yıllık gelir vergisi beyanı