3.32 Yatırım ve İşletme Dönemlerinde İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
0.5 Gün
Katılım Ücreti:        3.000 ₺ + KDV

Şirket finans, raporlama ve vergi yöneticileri / çalışanları

Yatırım teşvik belgesi kapsamında mükelleflere sağlanan en önemli destek unsurlarından biri de vergi indirimidir. Kurumlar Vergisi Kanunu 32/A maddesi, özelgeler ve diğer yargı kararları ışığında; yatırım dönemi, işletme dönemi ve kısmen yatırım kısmen işletme dönemlerinde gerek teşvik belgeli yatırımdan gerekse diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda indirimli kurumlar vergisi uygulamaları örnekler üzerinden aktarılacaktır.

İndirimli kurumlar vergisi uygulaması hakkında derin bir anlayışa sahip olmak, işletme yöneticilerinin vergi planlama ve karar alma süreçlerine daha etkin bir şekilde katkıda bulunmalarını sağlamaktadır.

İşletmelerin vergi indirimlerinden nasıl en iyi şekilde yararlanacaklarını anlamalarını ve stratejiler geliştirmelerini sağlamak,

İndirimli kurumlar vergisi uygulamasının hangi durumlarda ve nasıl uygulandığını öğrenerek, katılımcıların işletmelerine bu avantajı nasıl entegre edeceklerini öğrenmelerini sağlamak.

Eğitim Programı

Teşvik Sistemine Kısa Bir Bakış 

Yatırım Teşvik Sisteminde Vergi İndirimi müessesesi

Kurumlar Vergisi Kanunu 32/A maddesi hükümleri çerçevesinde indirimli kurumlar vergisi

Yatırım Dönemi, İşletme Dönemi, Kısmen Yatırım Kısmen İşletme Dönemi tanımı

Yatırımdan elde edilen kazançlarda indirimli KV uygulaması

Diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlarda indirimli KV uygulaması

Yatırıma katkı tutarının hesaplanması ve endekslenmesi,

İndirimli KV nasıl hesaplanmalıdır? Tüm senaryoları içeren monografi çözümü 

Soru - Cevap