3.33 Ar-Ge Merkezleri ve Teknokentlerde Enflasyon Düzeltmesi

En Yakın Eğitim Tarihi
16 Eylül Online

0.5 Gün
Katılım Ücreti:        3.600 ₺ + KDV

2024 yılında Enflasyon düzeltmesi Yapmak Zorunda Olan Ar-Ge/Tasarım Merkezleri İle Teknokentler

Ülkemizde Ar-Ge ve inovasyona verilen önem son yıllarda çok ciddi şekilde artmıştır. Çağımız bilgi çağı olup, rekabet gücünü artırabilmenin ve ilerlemenin yolu bilgiye hükmedebilmekten geçmektedir. Bu farkındalık çerçevesinde araştırma ve geliştirme konusunda ülkemizde vergisel ve diğer teşvik mekanizmaları geliştirilmektedir. Bir günlük eğitim süresince girişimcilere, Ar-Ge ve Tasarım merkezi belgesine sahip şirketlere ve Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlere sağlanan vergisel destek ve teşvikler sunulan konu başlıkları altında incelenecektir.

2024 yılı Enflasyon Düzeltmesinin Vergi Efektini ve Mevzuat Açıklamalarını Ortaya Koymak 

Eğitim Programı

• Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve Teknokentlere Sağlanan Mali Avantajlar Nedir?

• Ar-Ge/Tasarım Merkezleri ve Teknokentlerde Hangi Harcamalar Ar-Ge Harcaması Olarak Dikkate Alınır?

• Hangi Harcamalar Enflasyon Düzeltmesine Tabidir?

• Biten Projelerde Enflasyon Düzeltmesi

• Devam Eden Projelerde Enflasyon Düzeltmesi

• Enflasyon Düzeltmesinde İstisna Kazancın Belirlenmesi

• Enflasyon Düzeltmesini Ar-Ge/Tasarım İndirimine Konu Harcama Tutarını Değiştir mi?

• Ayrılan Ar-Ge/Tasarım Fonların Enflasyon Düzeltmesi Karşısındaki Durumu

• Ayrılan Fonlarla Alınan Menkul Kıymetleri Düzeltmesi