3.07 Özel Tüketim Vergisi Eğitimi – (I) Sayılı Liste Akaryakıt, Madeni Yağ ve Solvent Türleri

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
0,5 Gün
Katılım Ücreti:        3.000 ₺ + KDV

ÖTV Kanunu'na ekli ( I ) Sayılı Liste'deki malları (akaryakıt, madeni yağ, solvent ve diğer petrol ürünleri) imal eden, ithal eden veya ticaretini yapan şirketlerin muhasebe ve vergi personelleri, ÖTV mükellefiyeti bulunan şirketlere danışmanlık hizmeti sununlar, konuya ilgi duyan herkes

Yaklaşık 17 yıldır yürürlükte olan Özel Tüketim Vergisi, yalnızca belli sektörlerdeki ürünlere uygulanıyor olması nedeniyle diğer vergilerden farklı olarak her mükellefin, dolayısıyla her muhasebeci veya müşavirin ilgilendiği bir vergi türü değildir. Diğer yandan, her ne kadar mükellef sayısı az olsa da en yüksek getiri sağlayan ikinci vergi olması nedeniyle Maliye açısından oldukça önemli bir vergi türüdür. Özel Tüketim Vergisi tek aşamalı ve uygulandığı alan sınırlı olmasına rağmen özellikli bir vergi olup, uygulanmasında ve beyanında dikkat edilmesi gereken oldukça önemli detaylar içermektedir. ÖTV konusunda işin teorisine yönelik bir kısım yayınlar mevcut olsa da, özellikli konular, pratikte ortaya çıkan sorunlar ve bunlara ilişkin çözüm yolları konusundaki bilgi ihtiyacı, ancak müşavirlerden alınan hizmetler veya bu konuda özel olarak düzenlenen eğitimler yoluyla giderilebilmektedir. Diğer yandan ÖTV ile bugüne kadar tanışmamış, ancak işleri gereği artık ÖTV’yi detaylı bilmek durumunda olan kişiler de, özellikli konuların işlendiği bir eğitime ihtiyaç duyabilmektedirler.

ÖTV konusunda ilk kez çalışacak kişileri mükelleflerini, bu konuda denetim ve danışmanlık hizmetleri sunan müşavirleri vergiyle ilgili özellikli konular, pratikte karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları konusunda bilgilendirmektir.

Eğitim Programı

ÖTV’de Temel Kavramlar ve Genel Bilgi

İstisna ve Muafiyetler

ÖTV İndirim Mekanizması, İndirim Hakkı Doğuran İşlemler ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular

ÖTV İadesi Hangi Durumlarda Alınabilir? Şartları Nelerdir?

Sıfır ÖTV Uygulamaları

İndirimli ÖTV Uygulamaları

İthalat İşlemleri ve Teminatların Çözülmesi

ÖTV Tevkifatı