5.100 UFRS 16 - Kiralamalar

En Yakın Eğitim Tarihi

0,5 Gün
Katılım Ücreti:        600 ₺ + KDV

Mali İşler, Bütçe ve Raporlama departmanlarının çalışanları

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu neredeyse on yıllık bir inceleme ve tartışma sürecinden sonra UMS 17 ve UMS 17 ile ilgili yorumların yerine geçecek olan yeni UFRS 16 Kiralamalar standardını 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak şekilde yayımladı.

UFRS 16’nın yürürlüğe girmesiyle, 2019 yılından itibaren, eski uygulamadaki finansal kiralama ve faaliyet kiralaması ayrımı ortadan kalkacak; kiracı açısından, kiralamaların tümünün şirketlerin bilançosuna alınması sağlanarak, bilançolardaki varlık ve yükümlülükleri artacaktır. Ayrıca, değişikliklerin EBITDA (FAVÖK- Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) başta olmak üzere şirketlerin sistemleri ve süreçleri üzerinde yaygın bir etkisi olabilecektir.

Eğitimimizin amacı; 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla başlayan yıllık hesap dönemleri için yürürlüğe girecek olan «UFRS 16 Kiralamalar Standardı»nın getireceği değişiklikleri aktarıp, yeni standarda göre kiralamaların finansal tablolara alınması, ölçümü, sunumu ve açıklanmasına ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

Eğitim Programı

  • Yeni Kiralamalar Standardına Genel Bakış
  • Kiralamanın Tanımlanmasındaki Temel Noktalar
  • UFRS 16 Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirme, Ölçme ve Sunum Çerçevesinde İncelenmesi Ve Değerlendirilmesi
  • Açıklanması Gereken Bilgiler