5.3 VUK-UFRS Farkları

En Yakın Eğitim Tarihi
20 Ocak Online

1 Gün
Katılım Ücreti:        1.800 ₺ + KDV

Muhasebe, Finans, Bütçe, Raporlama bölümlerinin çalışanları ve UFRS verileri ile karar alan tüm kullanıcılar

  • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) genel bakış
  • VUK değerleme hükümleri ile UFRS değerleme hükümlerinin karşılaştırılması.

Uygulamada çoğu sektörü ilgilendiren standartlardan hareketle UFRS ile yasal raporlama arasındaki temel farklılıklara değinen eğitim programımızı şirketlerin mali işler bölümlerinde görevli her seviyede personeline öneriyoruz.

Eğitimimizin amacı, katılımcılarımızı Türk Ticaret Kanunu ile birlikte gündeme gelen Uluslararası Finansal Raporlama Standartları hakkında bilgilendirmek ve uygulamada önemlilik arz eden konularda VUK Değerleme Hükümleri ile temel farklılıkları açıklamaktır.

Eğitim Programı

UMS 1 Finansal Tabloların Sunuluşu

UMS 2 Stoklar

UMS 7 Nakit Akış Tablosu

UMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar

UMS 10 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

UMS 12 Gelir Vergisi

UMS 16 Maddi Duran Varlıklar

UMS 23 Borçlanma Maliyetleri

UMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü

UMS 37 Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklar

UMS 38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar

UMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

UFRS 5 Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetler 

UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat