5.11 UFRS’ye Göre Konsolidasyon

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        1.800 ₺ + KDV

Bütçe, Raporlama ve Konsolidasyon departmanlarının çalışanları

Konsolide finansal tablolar bir grubun finansal tablolarının tek bir işletme gibi sunulduğu finansal tablolardır. Söz konusu finansal tablolar bir şirketler grubunun faaliyet sonuçlarının bir bütün halinde değerlendirilebilmesine olanak sağlar.

Bir günlük eğitim süresince konsolidasyon konusuyla ilişkili UFRS/TFRS standartları programda sunulan konu başlıkları altında incelenecektir.

Bir gün süren eğitimimizde konsolide finansal tablo düzenlenmesi gereken durumlar incelenerek katılımcılara konsolide finansal tabloları hazırlama yetkinliğinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Eğitim Programı

UFRS 3 İşletme Birleşmeleri

UMS 28 İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar İştirak, iş ortaklığı ve önemli etki kavramları Özkaynak yöntemi ve uygulama ilkeleri Zarar eden iştirakler

UFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar Kontrolün tanımı Güç kavramının değerlendirilmesi Güç ve getiri Muhasebeleştirme Kontrol gücü olmayan paylar Kontrolün kaybı

UFRS 11 Müşterek Anlaşmalar

UFRS 12 Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar

UMS 24 İlişkili Taraf Açıklamaları Vaka Çalışması