5.2 Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standartları (BOBI FRS)

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
3 Gün
Katılım Ücreti:        13.500 ₺ + KDV

Muhasebe, Finans, Bütçe, Raporlama bölümlerinin çalışanları ve UFRS verileri ile karar alan tüm kullanıcılar

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. BOBİ FRS, bağımsız denetime tâbi olup, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerde MSUGT ve İlave Hususlar’ın yerini alacak finansal raporlama çerçevesidir. Diğer bir ifadeyle, bağımsız denetime tabi olup TFRS uygulamayan şirketlerin TTK uyarınca genel kurullarına sunulacak finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak finansal raporlama çerçevesi BOBİ FRS olacaktır.

27 bölümden oluşan yeni raporlama standardı işletmelerin genel işleyiş içinde karşılaştığı tüm muhasebe işlemlerine yönelik düzenlemeler içermektedir. 3 gün sürmesi planlanan eğitimimizde çoğu sektör tarafından kullanılan hesap kalemlerine ilişkin bölümler, örnekler eşliğinde ve VUK/TFRS uygulamaları ile karılaştırılarak incelenecektir.

Eğitimimizin amacı; 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak yürürlüğe girecek olan BOBİ FRS hakkında temel bilgileri aktarmak, hazırlanması gereken finansal tablolar ve ilkeleri hakkında bilgilendirmek, TFRS ve VUK uygulamaları arasındaki temel farklılıkları açıklamaktır.

Eğitim Programı

Birinci gün
• Giriş
• Bölüm 1 Kavramsal Çerçeve Ve Finansal Tablolar
• Bölüm 27 Geçiş Hükümleri
• Bölüm 3 Muhasebe Politikaları, Tahminler Ve Yanlışlıklar
• Bölüm 19 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler Ve Şarta Bağlı Varlıklar
• Bölüm 5 Hasılat
• Bölüm 6 Stoklar
•Bölüm 4 Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

İkinci gün
• Bölüm 12 Maddi Duran Varlıklar
• Bölüm 13 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
• Bölüm 18 Varlıklarda Değer Düşüklüğü
• Bölüm 16 Devlet Teşvikleri
• Bölüm 15 Kiralamalar
• Bölüm 14 Maddi Olmayan Duran Varlıklar
• Bölüm 23 Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

Üçüncü gün
• Bölüm 2 Nakit Akış Tablosu
• Bölüm 9 Finansal Araçlar Ve Özkaynaklar
• Bölüm 20 Yabancı Para Çevrim İşlemleri
• Bölüm 21 İş Birleşmeleri
• Bölüm 22 Konsolide Finansal Tablolar
• Bölüm 26 Dipnotlar