10.100 R ile Veri Analizine Giriş

En Yakın Eğitim Tarihi

2 Gün
Katılım Ücreti:        1.800 ₺ + KDV

Risk yönetimi, kredi analitiği, veri madenciliği, aktüerya, hazine ve müşteri kampanya, pazar tahmini yapan çalışanlar

Eğitim programımız iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk kısımda R dilinin genel özellikleri, veri yapıları, dış kaynaklarla veri alışverişi ve R ile fonksiyonel programlama uygulamalı örneklerle anlatılacaktır. İkinci kısımda veri analizinin grammar’i kabul edilen tidyverse uygulamaları anlatılacaktır.

Katılımcıların R istatistiksel programlama dilinin analiz gücünü kendi profesyonel alanlarında uygulayabilmelerini amaçlamaktadır.

Eğitim Programı

1. R ile Analistliğe Giriş

2. Veri Kaynaklarına Erişim

  • Excel, csv, txt, SAS, SPSS dosyalarına erişim
  • Veri tabanlarına erişim
  • İnternetten veriye erişim

3. Fonksiyonel Programlamaya Giriş

4. Tidyverse ile Veri Analizine Giriş

  • Veri Özetleme
  • Veri Birleştirme
  • Veri Düzenleme
  • Veri Analizi Uygulamaları

5. Tidyverse ile Seçilmiş Örnekler

6. Genel Değerlendirmeler