6.100 Piyasa Risk Yönetiminde Forward, Futures, Opsiyon ve Swap Stratejileri

En Yakın Eğitim Tarihi

2 Gün
Katılım Ücreti:        1.900 ₺ + KDV

Finansal Piyasalar, Şirketlerde Hazine Yönetimi ve Türev Ürünlerin eğitimini gören ya da bu konuda bilgisi olanlar

Bu eğitimde daha önce değinilen forward ve opsiyon konularına yeniden değinilecek ancak biraz daha derine inilecektir.

Ayrıca bu ürünlerden yola çıkılarak oluşturulmuş olan yapısal ürünler de gösterilecektir. İlave olarak hangi türev ürün stratejisi ne zaman ve nerede kullanılması gerektiği de gösterilecektir.

Bu eğitim daha önce Finansal Piyasalar, Şirketlerde Hazine Yönetimi ve Türev Ürünlerin eğitimini gören ya da bu konuda bilgisi olanlara yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu eğitimde daha önce değinilen forward, swap ve opsiyon konularına yeniden değinilecek ancak biraz daha derine inilecektir. İlave olarak risk yönetiminde futures stratejileri de anlatılacaktır.Ayrıca bu ürünlerden yola çıkılarak oluşturulmuş olan yapısal ürünler de gösterilecektir. Ayrıca hangi türev ürün stratejisi ne zaman ve nerede kullanılması gerektiği de gösterilecektir.

Eğitim Programı

Finansal Piyasalardaki Dalgalanmalardan Dolayı Taşınan Riskler

• Kur Riski ve Döviz Pozisyonu

• Faiz Oranı Riski

• Hammadde Riski

• Hedging Ne Demektir ve Türev Ürünlerin Hedging Amaçlı Kullanımı

• Türev Ürünler ile Spot Piyasalar Arasındaki İlişki Forward İşlemler

• Döviz Forwardları

o Fiyatlama Mantığı

o Taşınan Döviz Pozisyonlarına Göre Döviz Forward Alımı veya Satımı

o Döviz Forwardlarında Kredi Riski ve Teminatlandırma

• İleri Valörlü Faiz Oranı İşlemleri (FRA)

o Fiyatlama Mantığı

o Belirli Bir Dönem için Değişken Faiz Riski Taşıyanların Yapması Gereken FRA’lar

o FRA’lerde Kredi Riski ve Teminatlandırma Genel Olarak Futures İşlemleri

• Borsalar

• Futures İşlemlerinde Teminatlar ve Günlük K/Z Hareketlerinin Teminatlara Etkisi

• Futures İşlemleri ile Forward İşlemlerin Karşılaştırılması

• Emtia Futuresları, Fiyatlama Mantığı ve Taşınan Emtia Riskine Göre Futureslarda Alım veya Satım

• Emtia Futureslarında Contango ve Backwardation Swaplar

• FX Swaplar

• Faiz Oranı Swapları (IRS):

o Birden Fazla Döneme Ait Faiz Oranı Risklerinin Hedge Edilmesi

o Kredi Riski ve Teminatlandırma

• Çapraz Döviz Swapları (CCS):

o Birden Fazla Döneme Ait Hem Faiz Hem de Kur Risklerinin Hedge Edilmesi

o Kredi Riski ve Teminatlandırma Opsiyonlar

• Temel Kavramlar ve Vanilya Tipi Opsiyonlar

o Avrupa Tipi Opsiyonlar – Amerikan Tipi Opsiyonlar

o Alma Hakkı Veren (Call) Opsiyonlar – Satma Hakkı Veren (Put) Opsiyonlar

o Kullanım Fiyatı

o Opsiyon Primi

o Opsiyon Primi ile Kullanım Fiyatı, Vade ve Spot Piyasadaki Fiyat Dalgalanma Arasındaki İlişki

o Taşınan Kur Riskine Göre Opsiyonların Hedging Amaçlı Kullanımı

o Opsiyon İşlemlerinde Kredi Riski ve Temiantlandırma

• Forwardlar ile Opsiyonların Karşılaştırılması

• Bazı Egzotik Opsiyon Türleri

o Average Rate Options

o Knock-In Opsiyonlar

o Knock-Out Opsiyonlar

o Egzotik Opsyonlar ile Vanilya Tipi Opsiyonların Karşılaştırılması Opsiyonlardan Oluşturulan Yapısal Ürünlerden Örnekler

• Range Reversel (Collar)

• Interest Rate Collars

• Assymetric Forward

• Avrupa Tipi Knock-Out Forward Swaplar Üzerine Opsiyonlardan Örnekler

• Swaptionlar

• Knock-In floor Collars

• Amerikan Knock-Out Swaplar