6.19 Stratejik Finansal Yönetim ve Bütçeleme

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        5.400 ₺ + KDV

Stratejik Planlama, Bütçeleme ve Planlama Departman Çalışan ve Yöneticileri, Şirket Sahip ve Yöneticileri

Yönetim fonksiyonlarından olan planlama kavramı, planlama tipleri ve stratejik plan ve bütçeleme ilişkisinin ele alınmasıyla, planlamaların yapılmasını ve planların pratik hayata geçirilmesini hedeflemekteyiz.

Planlama ve stratejik planlama döngüsü ile başlayan eğitim, stratejik planlama ve bütçe ilişkisini, bütçeleme teknik ve yöntemlerini pratik bir uygulama süreci ile katılımcılarına sunacaktır. Bütçe-gerçekleşen takibi de değinilecek noktalar arasındadır. Katılımcılara temel prensiplerin verilmesi ile bütçeleme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları bütünsel bakış açısının kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı

• Bir Yönetim Fonksiyonu Olarak Planlama

• Planlamanın Faydaları

• Stratejik Plan Nedir?

• Stratejik Planlama Süreci

• Stratejik Planlama ve Mali İşlerin Rolü

• Hedef Belirmede Dikkat Edilecek Noktalar

• Hedeflerle Yönetim

• Stratejik Planlama ve Bütçeleme İlişkisi

• Bütçe Nedir?

• Bütçelemenin Şirketlere Faydaları

• Bütçeleme Yöntemleri

• Örnek Bir Bütçeleme Süreci ve Departman Bütçe Çıktıları

• Bütçe Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar