6.10 Finansal Piyasalar, Şirketlerde Hazine Yönetimi ve Türev Ürünlerin Kullanımı

En Yakın Eğitim Tarihi
9 Eyl - 10 Eyl Online

2 Gün
Katılım Ücreti:        9.900 ₺ + KDV

Başta Finansman ve Hazine bölümlerinde çalışanlar, ve konuya ilgi duyan herkes

Eğitim programımızda, finansal piyasaların işleyişi ve bu piyasalarda işlem gören finansal ürünlerin genel olarak tanıtımına yer verilerek kur riski, likidite riski ve faiz oranı riski gibi konular ve bu tür risklerin hangi türev ürünlerle yönetilebileceği üzerinde durulacaktır. Ayrıca finansal piyasa türleri (tezgah üstü - organize, birincil ve ikincil piyasalar) her bir ürün için ayrı ayrı açıklanacaktır.

Eğitimimizin amacı katılımcıların finansal piyasalar ve bu piyasalarda yer alan ürünler hakkında bilgilendirilmeleri ve finansal piyasalarda meydana gelen gelişmeleri yorumlama yetkinliğinin kazandırılmasıdır.

Eğitim Programı

Spot Döviz Piyasası İşlemleri Döviz işlemleri

T.C.M.B. döviz piyasası sepet kur ve kur politikası

Çapraz döviz kurları hesabı

Döviz pozisyonu ve bundan dolayı taşınan riskler

Spot Para Piyasası İşlemleri ve Krediler

Faiz oranları Para piyasası ile ilgili temel kavramlar

T.C.M.B. Interbank para piyasası işlemleri, para politikası araçları ve kredi fiyatlamasına etkisi

Bankalar arası para piyasası işlemleri ve kredi fiyatlamasına etkisi

LIBOR – TRLIBOR göstergeleri ve kredi fiyatlamasına etkileri

Kullanılan nakit kredi türleri (spot, rotatif, annüiteli, faktoring işlemleri, leasing, forfaiting, vbg.)

Kredi türlerine göre kullanım maliyetlerinin hesaplanması

Kur ve Faiz Riskine Karşı Korunma Yöntemleri Olarak Temel Türev Ürünlerin Kullanımı

Genel olarak türev ürünler ve tanımları

Döviz forward işlemleri

Nakit akımlarının yönetimi ve faiz oranı riskini yönetmede ileri valörlü faiz oranı anlaşmaları (FRAs)

Faiz ve döviz swapları

Temel (vanilya) opsiyonlar

Avrupa tipi ve Amerikan tipi opsiyonlar

Opsiyonlarda kullanım fiyatı ve opsiyon primi