6.13 Dünya ve Türkiye için Temel Ekonomik Göstergelerin Analizi

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        5.400 ₺ + KDV

Bankalar, diğer finansal kuruluşlar ve şirketlerde risk yönetimi birimleri, konuya ilgi duyan her kademeden çalışanlar

Özellikle 2008 yılından itibaren, ülke ekonomilerinde ve neredeyse küresel ölçekte sağlıklı ve sürdürülebilir büyümenin sağlanamadığı ve kırılganlıkların yaşandığı günümüzde, ekonomiyi etkileyen yurt içi ve yurt dışı kaynaklı dinamiklerin anlaşılmasının önemi artmaktadır. Eğitim programında, temel ekonomik kavramlar ile ekonomiyi oluşturan ve sürükleyen dinamiklerin neden sonuç ilişkisi ile analizine yönelik göstergeler hakkında bilgi verilecektir. Eğitimimiz göstergelerin en güncel veriler ile yorumlanmasını ve geleceğe dönük çıkarımların nasıl yapılabileceğini kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Eğitimimiz, ekonomi ve finansal piyasa ortamının daha iyi anlaşılması için temel analiz çerçevesi oluşmasına yardımcı olmayı ve reel ekonomi ile piyasa değişkenleri arasındaki etkileşim hakkında farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Eğitim Programı
 • Temel Ekonomik ve Finansal Büyüklükler ile Göstergeler Ekonomi politikaları ve gelişmeleri
 • Büyüme
 • İşsizlik
 • Kişi başı milli gelir
 • Fiyat istikrarı
 • Dış ticaret ve dengesi
 • İhracat-İthalat
 • Cari işlemler dengesi
 • Bütçe ve dengesi Borç göstergeleri
 • Merkezi yönetim iç ve dış borç stoku
 • Ekonominin fonlanması
 • Bankacılık sektörü
 • Sermaye piyasaları
 • Resmi makro hedefler (Orta vadeli ekonomi program)
 • Sanayi üretim göstergeleri
 • Güven-Beklenti Anketleri Mevduat ve diğer kaynaklar
 • Kredi stoğu ve türleri
 • Faiz oranı, döviz kuru-nom./reel
 • MB politika faizi-koridor,GLP ,ZK
 • Gösterge tahvil faizi
 • Emtia, Altın vs
 • Yurt dışı yatırımcının portföy hareketleri
 • Dış ekonomik görünüm
 • Ekonomik ve finansal şoklar-Covid 19 ile büyüme senaryoları