6.16 Ekonomik Analiz

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        5.400 ₺ + KDV

Finans yöneticileri, Yönetici kademesini hedefleyenler,Ekonomik olayların ve olguların makro ve mikro etkilerini öğrenmek isteyen yöneticiler, Temel ekonomi okur yazarlığı kazanmak isteyenler, Temel ekonomik tabloların analizini öğrenmek isteyenler

Bu eğitimin kapsamı, güncel akademik tartışmaların üst düzey matematiğine ve teknik malzemesine girmeden, sık karşılaşılan durumlara makro ekonominin pratik uygulamasına odaklanır.

Katılımcının gerçek dünya durumlarının simülasyonlarında karar almasını ve politika/tavsiye formüle etmesini gerektiren düşünce deneyleri ve alıştırmalarla desteklenerek konuların anlaşılması sağlanır.

Ekonomik gelişmeleri anlamak, her gün üretilen veri, tartışma ve yorumları anlamlandırmak, makroekonomik gelişmeleri ve politikaları eleştirel bir şekilde değerlendirmek isteyen, üniversite düzeyinde eğitim almış ancak ekonomik analiz konusunda pratik deneyimi olmayan kişiler için her zaman kolay olmayabilir.

İyi bir makroekonomik analiz, hem temel kavramsal yapıların anlaşılmasına hem de belirsizlik altında pozisyon ve kararların alınması gereken gerçek dünya durumlarının yorumlanmasına yardımcı olur.

Eğitim Programı

Temel ilkeler ve terimler

Enflasyon,Nispi fiyatlar, Birim emek maliyetleri ve Beklentiler

- Fiyat düzeyi, enflasyon ve deflasyon 

- Nispi fiyatların makro ekonomik anlamı

- Faiz oranları ve beklentiler

Para politikası ve parasal hesaplar

- Para politikası çerçevesi

- Enflasyon hedeflemesi rejiminde politika yapmak

- Merkez bankası bilançosu

- Para politikası ve kırılganlıklar

Mali sistem

- Kamu hesapları

- Maliye politikalarının makro ekonomik etkileri

- Mali kurallar Finansal istikrar

- Banka düzenlemeleri: kavramlar, tanımlar ve zorluklar

- Finansal krizler

Ödemeler dengesi

- Ödemeler dengesini yorumlamak

- Ödemeler dengesi değerlendirmelerinin temel hedefleri

- Sermaye akımları ve yabancı yatırımlar

- Dış kırılganlıklar ve risk değerlendirmesi

- Döviz kuru riskleri ve hedging