6.18 Uygulamalı Finansal Okur Yazarlık

En Yakın Eğitim Tarihi
29 Temmuz Online

1 Gün
Katılım Ücreti:        5.400 ₺ + KDV

Mali İşler Bölümüne yeni geçiş yapanlar, şirketlerde mali işler bölümü ile yakın çalışan diğer departman çalışanları, finans bölümü dışında çalışanlar ve temel finans bilgileri edinmek isteyen herkes,

Mali İşler kendine ait terminolojisi ve mantığı olan teknik bir alandır. Bu eğitimde temel muhasebe ilkeleri, temel finansal tablolar ve mali tablo analiz yöntemleri ele alınacak ve uygulamalarla katılımcıların hem terminolojiye hem de mali bilgileri yorumlamasına yardımcı olacak bilgiler sunulacaktır.

Gerek iş yaşamında, gerekse kişisel yatırımlarımızı yönetirken gereken temel muhasebe, mali tablo okuma ve analiz bilgilerinin katılımcılara kazandırılması, şirketlerde mali işlerle aynı dili konuşarak daha rahat çalışabilmelerinin sağlanması, ve temel finansal okur yazarlığın kazandırılması amaçlanmaktadır.

Eğitim Programı

• İşletmelerde Mali İşler Departmanının Görev ve Sorumlulukları

• Temel Muhasebe Kavramları

• Genel Muhasebe İlkeleri

• Finansal Muhasebe, Vergi Muhasebesi ve Yönetim Muhasebesi kavramları

• En önemli 2 Finansal Muhasebe Ekolü: US GAAP ve UFRS

• Muhasebe Döngüsü

• Temel Finansal Tablolar (tanım, içerik, kullanım alanları ve aralarındaki ilişkiler)

o Bilanço

o Gelir Tablosu

o Nakit Akış Tablosu

o Özkaynaklar Değişim Tablosu

o Örnek bir mizandan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış hazırlama uygulaması

• Finansal Tablo Analizi o Dikey Analiz

o Yatay Analiz

o Rasyo Analizi

o Finansal Tablo Analizinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Eğitim içerisinde örnekler ve uygulamalar bulunmaktadır.