2.1 Banka Teftiş Kurullarına Özel Vergi Denetimi

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
1 Gün
Katılım Ücreti:        7.400 ₺ + KDV

Bankaların vergi işlemlerinden sorumlu yönetici ve çalışanları

Günümüz iş ortamında, finansal hizmetler sektörü benzeri görülmemiş değişiklik baskılarıyla karşı karşıya kalmaya devam etmektedir. Yasal düzenlemeler ve kurumsal yönetim ilkelerindeki önemli gelişmeler, değişen müşteri talepleri ile teknolojik gelişmeler finansal hizmetler sektöründeki işletmeler üzerinde çok büyük etkiler yaratmaktadır.

Eğitimimiz kapsamında; bankaların tabi olduğu ulusal ve uluslararası vergi mevzuatı, program dahilinde belirlenen vergi uygulamaları, bankaların vergi sorumlusu ve vergi yükümlüsü olarak sorumlulukları ve karşılaşabilecekleri vergi riskleri ana hatları ile anlatılacak ve sıklıkla karşılaşılan tartışmalı konulara örneklerle değinilecektir.

Eğitimimizin amacı, katılımcıların bankacılık vergi uygulamalarında karşılaştıkları sorunların çözümünde destek olmak, yapılan son değişiklikler hakkında bilgilerini tazelemek ve teori yanında uygulama örnekleriyle bilgilerini pekiştirmektir.

Eğitim Programı

• Bankaların tabi olduğu ulusal ve uluslararası vergi mevzuatı (Örn. Fatca)

• Bankaların karşılaşabileceği vergi cezaları /riskleri

• Bankacılıkta vergi uygulamaları (BSMV, Damga Vergisi, Gelir Vergisi, KKDF, KDV, Veraset ve İntikal Vergisi, harçlar vs.)

• Transfer fiyatlandırması

• Bankaların vergi sorumlusu ve vergi yükümlüsü olarak sorumluluklar

• BDDK ile VUK arasındaki farklılıklar

• Türev işlemlerin vergilendirilmesi